Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Waarom het afspreken van een concurrentiebeding kan betekenen dat een werkgever (flink) geld moet betalen aan de werknemer

Een concurrentiebeding is een clausule die een werknemer verbiedt vergelijkbare werkzaamheden uit te voeren bij een ander bedrijf na het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst. Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers dit concurrentiebeding steeds vaker gebruiken, zonder noodzakelijke redenen, vaak als standaardbepaling in de arbeidsovereenkomst.

Deze (ongegronde) toename vormt een belemmering voor zowel werknemers als werkgevers. Werknemers worden belemmerd in hun mogelijkheden om van baan te wisselen en hun expertise elders in te zetten, terwijl werkgevers geconfronteerd worden met uitdagingen bij het aannemen van nieuw personeel.

Wetsvoorstel: belangrijke aanpassingen tot concurrentiebeding

Daarom heeft het kabinet in een recent wetsvoorstel enkele belangrijke aanpassingen voorgesteld met betrekking tot het concurrentiebeding. Dit zijn de volgende:

  • Een concurrentiebeding kan maximaal één jaar effect hebben na het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • Het geografische gebied waarin de werknemer niet mag werken vanwege het concurrentiebeding moet worden vermeld en onderbouwd.
  • Het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang voor een concurrentiebeding moet worden gemotiveerd voor alle arbeidsovereenkomsten (dus niet alleen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, zoals nu het geval is).
  • De werkgever moet de vertrekkende werknemer uiterlijk een maand vóór het einde van de arbeidsovereenkomst informeren dat hij een beroep doet op het concurrentiebeding en voor hoelang.
  • Een werkgever moet de werknemer een vergoeding betalen wanneer een beroep op het concurrentiebeding wordt gedaan. Deze bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand  dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen. Wordt het beding bijvoorbeeld voor zes maanden ingeroepen, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van drie maanden loon.

Let op: deze wijzigingen gelden nu nog niet, het voorstel moet eerst nog langs de Tweede en Eerste Kamer. Tot die tijd kunnen concurrentiebedingen nog gewoon conform de huidige regels worden overeengekomen.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen, of van gedachten willen wisselen over een concurrentiebeding (in de toekomst), lees hierover meer in ons kennisbankartikel of neem contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme