Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Voedsel en landbouw

Voedsel & Landbouw

Er is weinig in het leven van de consument dat zijn welzijn zo direct raakt als voeding. Voor u als ondernemer in de levensmiddelenindustrie is dat gesneden koek. De markten rond ons voedsel en onze gezondheid behoren tot de meest gereguleerde markten binnen de EU. Consumenten hebben recht op gezonde voeding, op juiste en volledige etikettering van voedsel en op voedselveiligheid. Dit vraagt uiteraard om regulering door de overheid. Hetzelfde geldt voor alle andere aspecten die van invloed zijn op onze gezondheid, zoals geneesmiddelen, medical devices en productiemiddelen.

Overheid is actief aanwezig

De kwaliteit van ons eten staat meer en meer in de belangstelling. De grote voedselincidenten zoals de verontreinigde zalm en het onvoldoende geëtiketteerd paardenvlees liggen nog vers in het geheugen. De overheid heeft hard ingegrepen bij deze incidenten en is niet terughoudend geweest met de maatregelen die zij bedrijven heeft opgelegd. De overheid is steeds meer aanwezig op deze markten. Dat is begrijpelijk, maar waar ligt de grens en is die altijd duidelijk? Juist daar kunnen de advocaten van ons team u adviseren en bijstaan.

Veel verantwoordelijkheid voor ondernemers

Tegelijkertijd kenmerken de Food & Agri-markten zich door vrije concurrentie. Er wordt veel verantwoordelijkheid bij u als ondernemer neergelegd. Een steeds actievere overheid kan bijvoorbeeld vragen om aanpassing van uw bedrijfsvoering, de wijze van contracteren of het verzekeren van risico’s in geval van recalls. Het is daarom van het grootste belang dat u van de regelgeving op de hoogte bent, een en ander juridisch kunt interpreteren en de implicaties van uw activiteiten overziet.

Snel tot de kern en naar de oplossing

Het Food & Agri-team biedt one stop juridische dienstverlening op alle rechtsgebieden rond voeding en gezondheid. Wij zijn op de hoogte van alles wat speelt op het gebied van voedsel(veiligheid) en gezondheid en kunnen u adviseren over vragen als: Wat mag u claimen over voeding en gezondheid? Wat te doen als een product uit de winkelschappen moet worden teruggehaald? Mag u zomaar gebruik maken van een streeknaam in uw merk? Wat als u van een andere onderneming een onveilig of zelfs schadelijk product geleverd krijgt? Maar ook wanneer u bijvoorbeeld een fusie of samenwerking wilt aangaan, of meer wilt weten over de internationale regelgeving, kunt u bij ons terecht. Wij zijn actief binnen de hele levensmiddelen- en diervoederketen: van boer tot fastfood-gigant (horeca), van agri-multinational tot supermarkt (retail) en van vleesverwerker tot cateraar (foodservice).

Food Lawyers Network

Wij zijn lid van het internationale Food Lawyers Network, een verband van juristen gespecialiseerd in levensmiddelenrecht over de gehele wereld. Dit netwerk stelt ons in staat om snel een advocaat voor u te vinden als u geconfronteerd wordt met kwesties die buiten Nederland spelen. Verder delen de advocaten binnen dit netwerk hun kennis en ervaring. De kennis en ervaring van anderen, bijvoorbeeld waar het betreft de toepassing van Europese richtlijnen en verordeningen, gebruiken wij bij de behandeling van uw zaak hier in Nederland.

Food Lawyers Network

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Toezicht, handhaving, advies & procedures, erkenningen en contracten

Contracten, aansprakelijkheid en verzekeringen

 • Recalls
 • Keten- en productaansprakelijkheid
 • Verzekeringen
 • Distributie en franchiseovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden

Regulatory en overheidsingrijpen

 • General Food Law (GFL) -food en feed
 • Controleverordening
 • Bemonstering en analyse
 • Hygieneverordening en HACCP
 • Claimsverordening
 • Voedselinformatieverordening (FIR)
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Douane, (parallel)import en counterfeit

Contracten, aansprakelijkheid en verzekeringen

 • Merken, auteursrecht en octrooien
 • Etikettering/labelling
 • Reclame en marketing
 • Datamanagement

Mededinging en Fusies en Overnames

 • Fusies en overnames
 • Due diligence
 • Mededinging en compliance
 • Product- en producentenorganisaties

Pro bono voor World Food Programme

Ook ondersteunt Kneppelhout het United Nations World Food programme op pro bono basis met advies, juridische ondersteuning, training en voorlichting over juridische vraagstukken. Het WFP is de grootste internationale humanitaire organisatie, strijdend tegen honger wereldwijd. De internationale aard van de werkzaamheden, maar ook de focus op voedsel en logistiek maakt ons bij uitstek een geschikte partner. Wij realiseren ons goed dat je als humanitaire organisatie op deze schaal – ongeacht hoe eervol de missie ook is en hoeveel aanzien je ook hebt – te maken krijgt met weerstand en ingewikkelde juridische vraagstukken die een hoge mate van specialisatie en vakkundigheid vereisen. Precies daar voegen wij waarde aan het WFP toe.

Artikelen en klantverhalen binnen de branche Voedsel en landbouw

Kneppelhout advocaten landbouw - Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (plus) – waar staan we en waar loopt de praktijk tegenaan?

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (plus) – waar staan we en waar loopt de praktijk tegenaan?

Op 3 juli 2023 was het (eindelijk) zo ver. De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (‘Lbv’) en de (als zodanig ...
Kneppelhout advocaten voedsel landbouw omgevingsrecht - Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt - een eindig verhaal?

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt – een eindig verhaal?

Soms zijn er vonnissen in kort geding die het landelijke nieuws halen. Het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank ...
Kneppelhout advocaten - Single Use Plastic-richtlijn (SUP): Wat gaat er veranderen?

Single Use Plastic-richtlijn (SUP): Wat gaat er veranderen?

Met de invoering van de Europese SUP-richtlijn in Nederland wordt sinds 2021 het gebruik van wegwerpplastic teruggedrongen. Zo zijn de ...

Neem contact op

We zijn benieuwd met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen. Vul onderstaand formulier in en ontvang direct advies.

  Waar kunnen we u mee helpen? Algemene vraagArbeidsrechtAziëDouane sancties en exportcontroleHandel industrie en logistiekIntellectueel EigendomOndernemingsrechtVastgoed- en omgevingsrecht