Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

EU’s 14e sanctiepakket tegen Rusland

In dit artikel informeren wij u dat de Raad van de Europese Unie op 24 juni 2024 het 14e pakket van nieuwe economische sancties tegen Rusland heeft aangenomen. Deze maatregelen zijn bedoeld om hoogwaardige sectoren van de Russische economie, zoals energie, financiën en handel, te raken en het steeds moeilijker te maken om de EU-sancties te omzeilen.

De nieuwe beperkingen omvatten:

  1. Energie: een verbod op de wederuitvoer van Russisch vloeibaar aardgas (LNG) in EU-wateren.
  2. Transport: maatregelen tegen de schaduwvloot die Russische olie verplaatst buiten het prijsplafond voor Russische ruwe olie dat is vastgesteld door de Groep van Zeven (G7) landen.
  3. In- en uitvoercontroles: de EU heeft verdere beperkingen ingevoerd op de uitvoer van goederen die met name bijdragen aan de versterking van de Russische industriële capaciteiten (bijv. chemicaliën, waaronder mangaanertsen en verbindingen van zeldzame aardmetalen, kunststoffen, graafmachines, monitors en elektrische apparatuur), evenals verdere beperkingen op de invoer van helium uit Rusland, wat een belangrijke bron van inkomsten is voor het regime. Ook een uitbreiding van de exportbeperkingen op dual-use/ geavanceerde technologieartikelen (bijv. “quads”, microgolf- en luchtversterkers en digitale vluchtgegevensrecorders), met als doel de militaire capaciteiten van Rusland verder te verzwakken.
  4. Anti-omzeiling: ten eerste zullen EU-moederbedrijven verplicht zijn hun uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat hun dochterondernemingen in derde landen niet deelnemen aan activiteiten die resulteren in een uitkomst die de sancties willen voorkomen. Ten tweede, om te helpen bij het tegengaan van de wederuitvoer van slagveldgoederen gevonden in Oekraïne of cruciaal voor de ontwikkeling van Russische militaire systemen, is besloten dat EU-operatoren die dergelijke slagveldgoederen aan derde landen verkopen, due diligence-mechanismen moeten implementeren die in staat zijn om risico’s van wederuitvoer naar Rusland te identificeren en te beoordelen en deze te beperken. Bovendien zullen EU-operatoren die industrieel knowhow overdragen voor de productie van slagveldgoederen aan commerciële tegenhangers in derde landen nu contractuele bepalingen moeten opnemen om ervoor te zorgen dat dergelijke knowhow niet zal worden gebruikt voor goederen die bestemd zijn voor Rusland.
  5. Verdere sanctielijsten: 47 nieuwe entiteiten en 69 individuen zijn toegevoegd aan de EU-sanctielijst, waardoor het totaal op 2.200 komt. Sommige van de genoemde entiteiten bevinden zich in derde landen (China, Kazachstan, Kirgizië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten) en waren betrokken bij het omzeilen van handelsbeperkingen en het verwerven van gevoelige items die bijvoorbeeld worden gebruikt bij de productie van drones of materiële steun verlenen aan Russische militaire operaties.

Voor een volledig overzicht van de elementen van het 14e pakket en een overzicht van Vragen en Antwoorden, zie de volgende link: Q&A 14e pakket beperkende maatregelen tegen Rusland (europa.eu). De juridische teksten worden binnenkort gepubliceerd.

Voor gedetailleerde informatie over de vorige 13 pakketten beperkende maatregelen tegen Rusland, zie onze Engelstalige pagina: EU-sanctiemaatregelen tegen Rusland.

Deze publicatie wordt u ter informatie verstrekt en vormt geen juridisch advies.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit artikel, neem dan contact op met onze sanctiespecialisten internationale sancties en exportcontroles:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme