Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Disclaimer

Teksten op en de inhoud van de website van Kneppelhout zijn van algemene informatieve aard. Kneppelhout staat niet in voor de juistheid en volledigheid van teksten op en inhoud van deze website. Teksten op en inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard ook. Kneppelhout is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik van teksten op en inhoud van deze website.

Kneppelhout maakt gebruik van Google Analytics.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle teksten en afbeeldingen op deze website is van Kneppelhout. De teksten en afbeeldingen op de website mogen worden gekopieerd en gedistribueerd voor persoonlijk gebruik en voor gebruik door derden. Daarbij gelden evenwel de volgende voorwaarden:

  • de webpagina van Kneppelhout wordt vermeld als bron van het gekopieerde materiaal;
  • deze bepaling van auteursrecht wordt vermeld op alle vormen van distributie.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De Wwft vervangt de Wid en de Wet MOT. De nieuwe wetgeving bevat de verplichting voor advocaten om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele uiteindelijk belanghebbende te identificeren voordat een opdracht wordt geaccepteerd en een eventuele ongebruikelijke transactie te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar de website van Bureau Financieel Toezicht. Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Marc Padberg via 010-400 5100.