Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Hoe zorgt u voor een rechtsgeldig concurrentiebeding en relatiebeding?

Concurrentiebeding en relatiebeding

Concurrentiebeding en relatiebeding?

Heeft u de wens om een concurrentiebeding en/of een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen? Lees hier waar u op moet letten.

Vooraf goede afspraken maken is vrijwel altijd essentieel. Als u een nieuwe werknemer aanneemt, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een concurrentie- en relatiebeding op te stellen. Zo weet iedereen wat de rechten en plichten zijn bij het beëindigen van een arbeidsverhouding. In dit artikel leest u waarom een concurrentie- en relatiebeding interessant kan zijn en waar u op moet letten.

Wat is een concurrentiebeding en relatiebeding?

Bij de start van een arbeidsverhouding kan er een concurrentiebeding en/of een relatiebeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. 

Bij een concurrentiebeding komen de partijen schriftelijk overeen dat de werknemer na het beëindigen van het dienstverband niet bij een concurrerend bedrijf in dienst mag treden. Dit kan gaan om een andere werkgever, maar ook het opstarten van een eigen bedrijf kan hieronder vallen. De exacte invulling van een concurrentiebeding verschilt per situatie en kan gaan om inperkingen rondom een geografisch gebied, een specifieke concurrent, het soort werk en/of een periode. 

Wil een werkgever voorkomen dat de werknemer na uitdiensttreding voor of met klanten, partners en leveranciers gaat werken, dan kan er ook een relatiebeding in de overeenkomst worden opgenomen.

Aandachtspunten bij het opstellen van bedingen

Met een concurrentiebeding en relatiebeding worden de bedrijfsactiviteiten van een organisatie beschermd. Wil er sprake zijn van rechtsgeldige afspraken, dan moet een beding aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is van belang wanneer er onverhoopt een geschil ontstaat, bijvoorbeeld als een oud-werknemer toch bij de concurrent aan de slag gaat, terwijl in het concurrentiebeding staat dat dit niet is toegestaan.

Een beding moet in ieder geval schriftelijk overeen worden gekomen én zijn ondertekend door beide partijen. De werknemer moet in ieder geval meerderjarig zijn. Het schriftelijkheidsvereiste is van belang, omdat de werknemer moet begrijpen waarvoor wordt getekend. Een werknemer moet immers de gevolgen bij overtreding goed kunnen overzien.

Het is goed te weten dat in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het niet is toegestaan om een concurrentie- en/of relatiebeding op te nemen, tenzij je als werkgever in de arbeidsovereenkomst een motivatie opneemt waarom je een zwaarwegend bedrijfsbelang hebt bij het aangaan van zo een beding. Deze motiveringseis luistert heel nauw en een rechter toetst dit zeer streng.

Juridische vraagstukken bij een concurrentiebeding en relatiebeding

Concurrentiebedingen en relatiebedingen kunnen voer voor discussie zijn tussen een werkgever en werknemer. Is dit aan de orde? Dan kunnen arbeidsrecht advocaten meedenken en adviseren over vraagstukken als: 

  • Hoe kunnen we een concurrentie- en/of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst zo goed mogelijk en toekomstproof omschrijven?
  • Hoe laten we in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de motivering van een concurrentie- en/of relatiebeding klinken als een klok?
  • Wat is een reële boetebepaling in een bepaalde situatie, gezien het belang en de potentiële schade bij overtreding?
  • Hoe gaan we om met een oud-medewerker die een concurrentie- en/of relatiebeding heeft overtreden?

Vraag & antwoord: met Elise Oonincx-Vreeburg, advocaat arbeidsrecht en expert in de problematiek bij concurrentie- en relatiebedingen

Wat is de rol van een arbeidsrecht advocaat bij een concurrentiebeding en relatiebeding?

“Wij adviseren onze klanten over de juiste invulling van concurrentie- en relatiebedingen. Ook komt het geregeld voor dat een beding aanleiding is tot een geschil. In zo’n geval hebben wij ook een adviserende rol en staan we waar nodig de klant bij tijdens een gerechtelijke procedure.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk noemen?

“Toevallig kreeg ik net te horen dat we een kort geding hebben gewonnen waarbij we een werkgever bijstonden. Een van de werknemers had een voorstel gekregen van een concurrent, waar hij op in wilde gaan. Nadat er door mijn klant werd gewezen op het concurrentiebeding, heeft de werknemer de zaak aanhangig gemaakt. Dan ontstaat er een gekke situatie, waarbij de medewerker nog in dienst is in aanloop naar de procedure. Hierin adviseren wij ook altijd wat te doen. Moet de werknemer bijvoorbeeld worden vrijgesteld van werk of beperkt toegang krijgen tot bepaalde informatie?”

“Na het kort geding heeft de rechter aangegeven dat de werkgever in haar gelijk staat. De werknemer moet zich dus houden aan het concurrentiebeding. Het meest doorslaggevende punt was dat de betreffende concurrent met naam en toenaam in het beding stond vermeld. Dat geeft het belang aan van het zorgvuldig formuleren van een beding.”

Wat typeert een samenwerking met Kneppelhout?

“Als wij een zaak oppakken, dan gaan we er echt voor. We zijn toegewijd en betrokken en staan naast de klant. We doen het echt samen, als team. Wij vanuit onze juridische expertise, de klant vanuit de inhoud van de betreffende case. Die samenwerking maakt het werk zo leuk en dat stralen wij ook uit.”

Over Kneppelhout & team advocaten arbeidsrecht

Arbeidsrecht advocaten die net zo goed vanuit de business denken, als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in uw context. Zodat we samen arbeidsrechtelijke problemen voorkomen en oplossen.

Multidisciplinair. Ook als uw vraagstuk een kennisbeding, bestuurdersaansprakelijkheid of internationale uitdaging betreft, behartigen wij uw belangen. Daarvoor werken wij samen met onze collega advocaten van ondernemingsrechtvastgoed- en omgevingsrecht, intellectueel eigendom, douane, sancties en exportcontrole en handel, industrie en logistiek. Zo klein als kan, zo groot als nodig is: als full-service kantoor hebben wij alle kennis in huis.

Lees meer over ons

Meer weten over het concurrentie- en relatiebeding?

Wilt u meer informatie over juridische vraagstukken rondom bedingen? Neem dan contact op met Elise Oonincx-Vreeburg, advocaat arbeidsrecht bij Kneppelhout en expert in concurrentie- en relatiebedingen.

“Alleen samen komen we tot de beste resultaten. Wij brengen onze uitgebreide juridische kennis mee en staan tijdens onze samenwerking naast u als klant.”

Elise Oonincx-Vreeburg

Elise Oonincx-Vreeburg
Partner, Advocaat, Bestuur

Telefoon   +31 (0) 10 400 51 85
Mobiel      +31 (0) 6 250 222 54
E-mail       eov@kneppelhout.nl