Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Rechter veroordeelt werkgever tot betalen van € 250.000 vanwege niet laten re-integreren van zieke werknemer

Een werknemer was als Productie Manager in dienst bij het bedrijf Steenland Chocolate. Hij ontving hiervoor een salaris van € 10.800 bruto per maand. Dit salaris was overigens een stuk hoger dan de van toepassing zijnde cao Zoetwaren voorschreef. Dat was ook toegestaan, omdat het een zogeheten minimum cao is.

Vanaf augustus 2022 raakte de werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt door een Covid besmetting. Op een zeker moment kon de werknemer weer re-integreren, maar Steenland Chocolate werkte hier niet aan mee. In tegendeel, de functie en de werkplek van de werknemer waren overgenomen door iemand anders en de werknemer werd niet in de gelegenheid gesteld enige werkzaamheden te verrichten. Van hem werd verwacht dat hij tijdens zijn re-integratie uren maar in de kantine ging zitten. Daar las hij dan de krant, dronk koffie en ging naar huis.

Arbeidsovereenkomst beëindigen in plaats van re-integratie

In plaats van de re-integratie serieus te nemen, stapte de werkgever naar de rechter om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te beëindigen. De rechter was hier niet van gediend. Hij gaf aan dat Steenland Chocolate de werknemer had moeten laten re-integreren, en niet een kansloze procedure had moeten starten. Volgens de rechter had Steenland Chocolate zich van tevoren goed moeten laten adviseren en dan op voorhand moeten begrijpen dat haar verzoek geen kans van slagen had.

Aan het handelen van Steenland Chocolate hing de rechter een pittig prijskaartje: € 250.000 billijke vergoeding betalen aan de werknemer.

Re-integratie zieke werknemer

Uit deze uitspraak blijkt (wederom) dat de re-integratie van een zieke werknemer serieus genomen moet worden. Meer informatie over succesvolle re-integratie na arbeidsongeschiktheid kunt u lezen in ons kennisbankartikel. Mocht u een vraag hebben op het gebied van arbeidsongeschiktheid, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme