Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Wet tegen discriminatie bij sollicitaties wordt afgezwakt

Volgende week stemt de Eerste Kamer over de wet die discriminatie bij sollicitatieprocedures zou moeten verminderen. De wet verplicht bedrijven een schriftelijke werkwijze vast te leggen en te volgen om zo discriminatie bij de werving van nieuw personeel te voorkomen en bedrijven bewust te maken van discriminatie op de arbeidsmarkt en hun rol daarin.

De arbeidsinspectie kan een boete opleggen van 450 euro tot maximaal 4.500 euro die vervolgens ook nog eens openbaar wordt gemaakt. In de schriftelijke werkwijze moet staan hoe bedrijven kandidaten beoordelen op vaardigheden om te voorkomen dat vooroordelen een rol spelen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat helaas hard nodig.

In de Tweede Kamer kon het wetsvoorstel rekenen op steun van een ruime meerderheid. Echter, in de Eerste Kamer twijfelt de VVD of de huidige middelen om discriminatie tegen te gaan op de arbeidsmarkt voldoende zijn benut. De ChristenUnie uitte zijn zorgen over de administratieve lasten voor kleinere bedrijven.

Om de wet er door te krijgen heeft de minister toegezegd de handhaving van de wet ‘gefaseerd op te bouwen’. In plaats van 2025 zal er pas in 2027 worden gehandhaafd en kunnen tot die tijd geen boetes worden opgelegd. In verband met de administratieve lasten gaat de wet niet langer gelden voor bedrijven met meer dan 25 werknemers, maar voor bedrijven met meer dan 50 werknemers. Door de afzwakking van de regels geldt de wet nog maar voor 4 procent van de bedrijven.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme