Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Een succesvolle re-integratie na arbeidsongeschiktheid

Re-integratie

Re-integratie

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van werknemers. Lees hier alles wat u moet weten.

Werknemers die wegens (medische) omstandigheden niet in staat zijn om hun werk uit te voeren zijn arbeidsongeschikt. Maar wist u dat er in zo’n geval verplichtingen voor zowel de werkgever als werknemer bestaan? Lees hier alles over arbeidsongeschiktheid, re-integratietrajecten en de rol van arbeidsrechtadvocaten.

Wanneer is iemand arbeidsongeschikt?

Er kan gesproken worden van arbeidsongeschiktheid als een werknemer door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat is om zijn arbeid, de functie waarvoor hij in dienst is genomen, te verrichten. Of een werknemer arbeidsongeschikt is, hangt af van de situatie en de functie. Wanneer je met een kantoorbaan je been breekt, ben je in principe nog in staat om je functie uit te voeren. Dit is een heel ander verhaal wanneer het om een bouwvakker gaat die zijn been breekt.

De stappen van een re-integratietraject

Op het moment dat een werknemer arbeidsongeschikt is, dan zijn er verplichtingen voor zowel de werknemer als de werkgever. Uitgangspunt is dat zowel de werkgever als werknemer verantwoordelijk is voor de re-integratie van werknemer. 

Bij arbeidsongeschiktheid adviseert de bedrijfsarts of de arts van de arbodienst de werkgever en werknemer over de te nemen stappen. De focus ligt in de eerste plaats op het terugkeren naar het eigen werk, eventueel met aanpassingen wat betreft werkuren en taken. Lukt dit niet (direct), dan wordt er gekeken naar passende arbeid of een alternatieve functie binnen de organisatie. Wanneer dit ook geen uitkomst biedt, dan zal er gekeken moeten worden of er mogelijkheden zijn voor detachering.  De werknemer zal dan re-integratiewerkzaamheden uitvoeren bij een andere werkgever, terwijl hij bij zijn eigen werkgever in dienst blijft.

Juridische vraagstukken

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie zijn veelomvattende onderwerpen. Bovendien gaan deze situaties doorgaans gepaard met emoties. Dat vraagt dus om een zorgvuldig afwikkeling, waarbij er oog wordt gehouden voor de rechten en plichten van alle betrokkenen. Zo kunnen arbeidsrecht advocaten meedenken en adviseren over: 

  • Heeft de arbeidsongeschikte werknemer wel of geen recht op doorbetaling van het loon?
  • Welke verplichtingen dragen de werknemer en werkgever tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid?
  • Wat moet ik doen als de arbeidsongeschikte werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie?
  • De arbeidsongeschikte werknemer heeft mijn voorstel voor passend werk afgewezen, wat moet ik doen?
  • Hoeveel loon moet je doorbetalen gedurende de arbeidsongeschiktheid van een werknemer? 
  • Kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden gedurende de arbeidsongeschiktheid?

Vraag & antwoord: met Soltana Wahab, advocaat arbeidsrecht bij Kneppelhout en expert in arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Wat is de rol van een arbeidsrecht advocaat bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie?

“Binnen dit specialisme geven wij voornamelijk advies. Ook komen mediationtrajecten geregeld voor. Bijvoorbeeld wanneer een re-integratietraject vastloopt. De conclusie kan bijvoorbeeld zijn dat re-integratie niet mogelijk is, waarna er wordt gezocht naar een uitweg. Hierbij staan we de werknemer of werkgever bij en zorgen wij ervoor dat iedereen naar tevredenheid uit de onderhandelingen komt. Een re-integratie loopt bovendien wel eens uit op een rechtszaak. In dat geval staan wij een van de partijen bij.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk noemen?

“Een tijd terug hadden we een zaak waarbij een werknemer zich constant ziek meldde. Voorafgaand aan die ziekmelding was er onenigheid tussen de werknemer en werkgever over hoe de betreffende werknemer de te verrichten werkzaamheden uitvoerde. Er is toen vanuit de werkgever een voorstel gekomen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer ging niet akkoord met dit voorstel en meldde zich ziek. De werknemer voldeed vervolgens, na meerdere kansen en een loonstop, niet aan zijn re-integratieverplichtingen. Wij zijn vervolgens door de werkgever betrokken en zijn na diverse stappen uiteindelijk naar de rechter gestapt om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Aangezien de werknemer zich niet aan de verplichtingen had gehouden, is dit ook gebeurd.”

Wat typeert een samenwerking met Kneppelhout?

“We denken mee met de klant, maar maken geen beslissingen voor de klant. Ook wanneer ons advies niet wordt opgevolgd, kijken we graag naar de juridische mogelijkheden. De klant bepaalt en wij sturen bij met de nodige adviezen en begeleiding.”

Over Kneppelhout & team advocaten arbeidsrecht

Arbeidsrecht advocaten die net zo goed vanuit de business denken, als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in uw context. Zodat we samen arbeidsrechtelijke problemen voorkomen en oplossen.

Multidisciplinair. Ook als uw vraagstuk een kennisbeding, bestuurdersaansprakelijkheid of internationale uitdaging betreft, behartigen wij uw belangen. Daarvoor werken wij samen met onze collega advocaten van ondernemingsrechtvastgoed- en omgevingsrecht, intellectueel eigendom, douane, sancties en exportcontrole en handel, industrie en logistiek. Zo klein als kan, zo groot als nodig is: als full-service kantoor hebben wij alle kennis in huis.

Lees meer over ons

Meer weten over arbeidsongeschiktheid en re-integratietrajecten?

Wilt u meer informatie over vraagstukken rond arbeidsongeschiktheid of de re-integratie van werknemers? Neem dan contact op met Soltana Wahab, advocaat arbeidsrecht bij Kneppelhout en expert in arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

“We proberen altijd in mogelijkheden te denken en niet in beperkingen. Wij geven advies, de klant bepaalt en wij sturen bij.”

Soltana Wahab
Advocaat

Telefoon   +31 (0) 10 400 51 13
Mobiel      +31 (0) 6 823 294 70
E-mail       sw@kneppelhout.nl