Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

EU en VS nemen nieuwe sancties aan tegen Rusland

24 februari 2024 was het precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Het is op deze symbolische datum dat de Europese Unie het 13e sanctiepakket tegen de Russische Federatie heeft aangenomen. Hoewel het 12e sanctiepakket pas op 19 december 2023 in werking trad, hebben de EU-lidstaten vorige week alweer unaniem ingestemd met het 13e pakket. Deze nieuwste sancties zullen vermoedelijk deze week al worden ingevoerd.

Met het 13e sanctiepakket worden bijna 200 individuen en entiteiten die ervan worden beschuldigd Rusland te hebben gefaciliteerd in de aanschaf van wapens of betrokken te zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen op de sanctielijst geplaatst. Deze personen en entiteiten zullen niet langer zaken kunnen doen in de Europese Unie (en deze aangewezen personen kunnen ook niet meer de Europese Unie inreizen).

Zoals de Europese Commissie vorige week al aankondigde op ‘X’, richt het nieuwe sanctiepakket zich specifiek op de supply chain voor de productie van drones, waardoor de toegang van Rusland tot drones wordt beperkt.

Het 13e pakket heeft verder als doel om het omzeilen van de bestaande sancties tegen te gaan, onder meer door ook bedrijven buiten Rusland op de sanctielijst te plaatsen. Dit betreffen entiteiten uit Turkije, Noord-Korea, Kazachstan, India, Servië, Thailand, Sri Lanka en China die betrokken zouden zijn geweest bij de levering van militaire technologieën aan Rusland. Zodra deze entiteiten zijn toegevoegd aan Bijlage IV bij Vo. (EU) 833/2014 kunnen bedrijven uit de EU niet langer goederen voor tweeërlei gebruik aan hen verkopen. Onder het huidige sanctieregime wordt van Europese entiteiten verwacht dat zij het omzeilen van sancties voorkomen, bijvoorbeeld door na te gaan wie precies een bepaald product (indirect) ontvangt. Dat kan een behoorlijk belastende taak zijn.

De huidige sanctielijst met daarop ongeveer 2000 personen en entiteiten wordt bovendien nog eens met zes maanden verlengd. Verschillende lidstaten van de Europese Unie zijn echter van mening dat de huidige sanctielijst niet breed genoeg is en moet worden uitgebreid tot ten minste 6000 personen en entiteiten. In de praktijk blijkt het echter moeilijk voor de lidstaten van de Europese Unie om hier consensus over te bereiken.

Ondertussen kondigden de Verenigde Staten afgelopen vrijdag ook een uitgebreid nieuw sanctiepakket tegen Rusland aan. Deze Amerikaanse sancties zijn eveneens gericht op het blokkeren van de toegang van Rusland tot militaire technologie en omvatten ook de plaatsing van entiteiten uit derde landen op de sanctielijst om te voorkomen dat het huidige sanctieregime wordt omzeild.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit artikel, neem dan contact op met onze sanctiespecialisten internationale sancties en exportcontroles:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme