Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Nieuwe regeling in de maak: ouderschapsverlof voor een deel betaald

Vanaf 1 augustus 2022 gaan ouders recht krijgen op negen (9) weken betaald ouderschapsverlof. Dat is althans het voornemen van het kabinet. Deze nieuwe regeling moet het voor ouders aantrekkelijker maken om ouderschapsverlof op te nemen. Met name tijdens de coronacrisis hebben veel ouders gemerkt dat het soms lastig is om werk en zorg voor de kinderen te combineren. De nieuwe regeling biedt hier meer ruimte voor en is tevens een aanvulling op de regeling omtrent extra geboorteverlof voor ouders die per 1 juli 2020 geldt.

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners, van wie het kind op of na 1 juli 2020 is geboren, namelijk ook recht op maximaal vijf (5) weken extra verlof. Partners krijgen tijdens dit verlof 70% van het salaris vergoed van het (maximum) dagloon. Voorheen hadden partners na de komst van een baby maximaal vijf dagen betaald geboorteverlof.

Ouderschapsverlof

Onder de huidige regeling kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen voor elk kind jonger dan acht (8) jaar. In beginsel is dit ouderschapsverlof onbetaald, tenzij er afspraken zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer of in de cao. Veel ouders kiezen er dan ook bewust voor geen ouderschapsverlof op te nemen, omdat zij zich dit niet kunnen veroorloven.

Nieuwe regeling

Met de nieuwe regeling krijgen ouders negen (9) weken betaald ouderschapsverlof. Gedurende dit verlof wordt 50% van het salaris vergoed van het (maximum) dagloon. Het betaalde verlof dient binnen twaalf (12) maanden na de geboorte van het kind te worden opgenomen. De overige zeventien (17) weken kunnen ouders verspreid opnemen in de eerste acht levensjaren van het kind. Overigens kunnen werkgever en werknemer hier nog steeds andere afspraken over maken.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de nieuwe regeling of het ouderschapsverlof, neem gerust contact met ons op.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme