Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

EU’s 12e sanctiepakket tegen Rusland

De hoge vertegenwoordiger van de EU heeft samen met de Europese Commissie het voorstel voor het 12e pakket sancties tegen Rusland ingediend. Het voorstel zal nu worden besproken door de 27 lidstaten en vereist unanimiteit om te worden goedgekeurd. De kern van het pakket is gericht op het handhaven van het olieplafond en een gefaseerd invoerverbod op Russische diamanten.

De volgende maatregelen maken ook deel uit van het voorstel:

  1. Meer dan 120 personen en entiteiten worden aanvullend op de sanctielijst geplaatst voor hun rol in het ondermijnen van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Het gaat hierbij om actoren uit de Russische militaire, defensie- en IT-sectoren en om andere belangrijke economische actoren.
  2. Aanvullende invoerverboden voor onder andere LPG en metalen (ruwijzer, koper- en aluminiumdraad, folie, buizen en pijpen) en aanvullende uitvoerverboden (lasmachines, chemicaliën en technologieën voor militaire doeleinden, licentieverboden voor software, lithiumbatterijen, thermostaten en motoren en servomotoren voor drones).
  3. Aanscherping van de olieprijsplafonds door invoering van a) de eis dat in het attest gespecificeerde kosten worden opgenomen, zoals verzendings- en verzekeringskosten b) verbetering van de informatie-uitwisseling om schepen te identificeren die bedrieglijke praktijken toepassen en c) invoering van een kennisgevingssysteem dat toestemming vereist voor de verkoop of uitvoer van tankers en tweedehands schepen als manier om de Russische schaduwvloot die het gebruikt voor het vervoer van olie buiten de plafonds in te perken.
  4. Gefaseerd invoerverbod op Russische diamanten en juwelen die daarvan zijn gemaakt, vanaf januari 2024. Bovendien geldt vanaf maart 2024 een invoerverbod voor Russische diamanten met een hoger gewicht die in derde landen zijn verwerkt. Kleinere stenen zullen vanaf september 2024 eveneens worden getroffen.
  5. Er kunnen meer goederen aan het bestaande doorvoerverbod worden toegevoegd en er kunnen meer bedrijven in derde landen op de lijst worden geplaatst (om pogingen tot ontwijking van de sancties te voorkomen).

De EU neemt verdere stappen om Russische invloed in de financiële en fintech industrie te voorkomen door Russen te verbieden functies te bekleden in Europese bedrijven die crypto-activaportefeuilles, -rekeningen en -bewaardiensten aanbieden. Bovendien wordt voorgesteld dat bedrijven in Europa die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Russische burgers of entiteiten toestemming nodig hebben om geld uit de EU over te maken. Een andere interessante factor is dat als het voorstel wordt goedgekeurd, de sanctielijst ook bedrijven zal bevatten waarmee de handel wordt beperkt en die gevestigd zijn in landen buiten Rusland, zoals Kazachstan, Oezbekistan, Singapore en naar verluidt Hongkong.

Zie ook ons recente artikel over de sanctiemaatregelen tegen Rusland die van invloed zijn op de import van ijzer- en staalproducten: Nieuwe sanctiemaatregelen tegen Rusland beïnvloeden de import van ijzer- en staalproducten (11e sanctiepakket)

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit artikel, neem dan contact op met onze sanctiespecialisten internationale sancties en exportcontroles:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme