Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Tag

Vastgoed- en omgevingsrecht
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Uitbreiding sluitingsbevoegdheid van de burgemeester

Uitbreiding sluitingsbevoegdheid van de burgemeester

Er ligt een wetsvoorstel om de bevoegdheid van burgemeesters, om op grond van de Gemeentewet over te gaan tot sluiting van bijvoorbeeld woningen, uit te...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Aanbestedingsrecht: Wat kan je doen als je het niet eens bent met de toegekende score?

Aanbestedingsrecht: Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de toegekende score?

In aanbestedingsprocedures wordt vaak gebruik gemaakt van zogeheten kwalitatieve (sub)gunningscriteria. Er wordt dan gevraagd om een plan van aanpak of een ontwerp in te dienen,...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Nieuwe Huisvestingsverordening Rotterdam 2022 vastgesteld: een update

Nieuwe Huisvestingsverordening Rotterdam 2022 vastgesteld: een update

Per 1 september 2022 geldt in de gemeente Rotterdam een nieuwe ‘Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021’ (hierna: Huisvestingsverordening). Deze Huisvestingsverordening regelt de vergunningplicht...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Einde aardgas steeds dichterbij: Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie

Einde aardgas steeds dichterbij: Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie

Op 21 juli 2022 is het Besluit voor warmtetransitie in gebouwde omgeving in consultatie gegaan. Het besluit is de materiële uitwerking van het wetsvoorstel Wet...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Didam-arrest: wél of geen toepassing bij grondruil?

Didam-arrest: wél of geen toepassing bij grondruil?

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 in het Didam-arrest geoordeeld dat een overheidslichaam voorafgaande aan de verkoop van een onroerende zaak, (potentiële) gegadigden...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Oppassen met horeca(verboden) en appartementsrechten

Oppassen met horeca(verboden) en appartementsrechten

Het is een opvallende casus. Een bestaand gebouw met op de begane grond een restaurant werd door de eigenaar in appartementen gesplitst. In de splitsingsakte...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht bestuursrecht - Uniek verbod in kort geding om beroep voort te zetten tegen een omgevingsvergunning (bouwen)

Uniek verbod in kort geding om beroep voort te zetten tegen een omgevingsvergunning (bouwen)

Wie er ooit mee te maken heeft gehad, kent de frustratie. Eindelijk heb je de benodigde omgevingsvergunning voor je droomhuis in handen, wordt er bezwaar...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht en omgevingsrecht - Het Didam-arrest: concrete handvatten voor de praktijk

Het Didam-arrest: concrete handvatten voor de praktijk

Het kabinet is met ambitieuze woningbouwplannen gekomen. Zo moeten er jaarlijks 100.000 woningen worden bijgebouwd, waarbij het streven is om in ieder geval per 2030...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht en omgevingsrecht - Alphen wil 'stinkende' bedrijven onteigenen om woonwijk te bouwen: 'Het gaat vaker gebeuren'

Alphen wil ‘stinkende’ bedrijven onteigenen om woonwijk te bouwen: ‘Het gaat vaker gebeuren’

Recent legde Omroep West onze collega Gert-Jan de Jager vijf vragen voor over onteigenen. Het volledige artikel kunt u hieronder lezen. Het originele bericht vindt...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Nieuwe minister - nieuwe wind door het stikstofdossier?

Nieuwe minister – nieuwe wind door het stikstofdossier?

Het vorige kabinet bepaalde al dat er een fonds van € 25 miljard ter beschikking komt om de gekozen en opgelegde doelstellingen op het gebied...
Lees verder
1 2 3 4