Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Dit moet u weten over het vastgoedrecht en omgevingsrecht

Vastgoedrecht en omgevingsrecht

Vastgoedrecht en omgevingsrecht

Lees hoe de advocaten van Kneppelhout overheidsinstellingen, woningbouwcorporaties, aannemers, projectontwikkelaars en beleggers helpen bij juridische vraagstukken binnen dit rechtsgebied.

Bij het ontwikkelen van vastgoed moet met diverse omgevingsfactoren en belangen rekening worden gehouden. Waar het vastgoedrecht zich onder meer richt op de bouw en het beheer van vastgoed, ligt de focus van het omgevingsrecht op de fysieke leefomgeving. Het vastgoedrecht en omgevingsrecht regelen zaken als gronduitgifte, aanbestedingen, bouw, huur, vergunningen en volkshuisvesting. De verschillende, en soms tegenstrijdige, belangen van betrokkenen kunnen uitdagende, complexe vraagstukken opleveren die gedegen juridisch advies van ervaren advocaten onmisbaar maken.

Wat is vastgoedrecht en omgevingsrecht?

Het vastgoedrecht en omgevingsrecht zijn weliswaar sterk met elkaar verweven, maar kennen ook verschillen.

 • Vastgoedrecht is privaatrecht en is in het Burgerlijk Wetboek verankerd. Het behandelt onderwerpen als verbintenissenrecht (overeenkomsten), bouwrecht (aanneming van werk), huurrecht, vermogensrecht (zekerheden), zakelijke rechten (erfdienstbaarheden), burenrecht- en VvE-recht.
 • Het omgevingsrecht regelt de fysieke leefomgeving waarin de belangen van burgers, overheden en bedrijven bij elkaar komen. Hierop is het bestuursrecht van toepassing. Het omgevingsrecht gaat over de ruimtelijke ordening van ons land en wateren om activiteiten in de fysieke leefomgeving te kunnen ontplooien. Het omgevingsrecht probeert een gezonde balans te bereiken tussen het inzetten van onze leefomgeving voor noodzakelijke doeleinden en de bescherming ervan.

De kern van vastgoedrecht en omgevingsrecht

Het vastgoedrecht en omgevingsrecht zijn  onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij de ontwikkeling en het beheer van vastgoed komen beide gebieden aan bod. Zo moet er bij bouwprojecten een vergunning verkregen worden waartegen belanghebbenden wellicht bezwaren hebben, moet er om een pand te (her)ontwikkelen een aannemer en architect gecontracteerd worden en zijn huurovereenkomsten nodig om het pand te exploiteren. Bij de voorbereiding van een project is het tijdig inwinnen van juridisch advies daarom ook essentieel om het juiste pad in de complexe wet- en regelgeving van het vastgoed- en omgevingsrecht te vinden. De advocaten van Kneppelhout bewandelen dit pad met u, zo nodig van begin tot eind.

Praktische voorbeelden

Onze advocaten weten de juiste weg te vinden in het dynamische speelveld van het vastgoedrecht en omgevingsrecht. Bij Kneppelhout vindt u zowel specialistische juridische ondersteuning, als een sparringpartner en adviseur die concrete handvatten biedt.

Praktische voorbeelden waarmee we u kunnen helpen zijn:

 • Hoe zorgt u voor een efficiënte en effectieve aanpak van de grondverwerving en -uitgifte?
 • Hoe steekt een Nederlandse of Europese aanbesteding in elkaar?
 • Hoe wordt een goede samenwerking met (of tussen) de projectontwikkelaar, woningcorporatie, de vastgoedbeheerder, de aannemers en andere betrokkenen bereikt?
 • Waar liggen de risico’s van mijn bouwplan en hoe voorkom ik dat die risico’s zich verwezenlijken tijdens de uitvoering?
 • Welke stappen kunt u ondernemen als een vastgoedproject dreigt stil te komen liggen?

Wat doet een vastgoedrecht en omgevingsrecht advocaat?

Onze advocaten zijn er om uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen, van meerwaarde te zijn en concrete resultaten te boeken. Van het adviseren van woningbouwcorporaties en beleggers, tot procederen over geschillen over aanbestedingen en gronduitgifte: ons ervaren team staat voor u klaar.

Onze ervaren advocaten vastgoedrecht en omgevingsrecht:

 • onderhandelen over contracten en stellen deze ook op.
 • staan u bij in vergunningstrajecten.
 • bieden een scherpe juridische blik die direct wordt vertaald naar concrete actiepunten die u direct kunt toepassen in de praktijk.
 • leveren betrouwbaar en praktisch advies.
 • procederen wanneer geschillen alleen via de rechtbank of arbitrage kunnen worden opgelost.

Advocatenkantoor Kneppelhout & vastgoedrecht en omgevingsrecht

Kneppelhout is een vooruitstrevend advocatenkantoor in Rotterdam, dat zich kenmerkt door de inventieve advocaten die praktisch denken en doelgericht handelen. Al meer dan veertig jaar zijn wij expert in onder andere arbeidsrecht: wij staan u bij met praktische adviezen.

Kneppelhout is gevestigd in Rotterdam en bedient klanten uit de regio, in de rest van Nederland en internationaal. Benieuwd wie u voor zijn gegaan? Lees hier de ervaringen van onze klanten.

“Snel schakelen en het geven van praktische adviezen, in begrijpelijke taal. Mijn klanten krijgen geen complexe boekwerken, maar betrouwbaar advies waarmee ze direct verder kunnen. Als het nodig is zoeken we zaken tot op de bodem uit. Altijd blijven zoeken naar de beste oplossing voor de klant en niet met minder genoegen nemen. Dat zien en waarderen onze klanten.”
– William Stregels, partner en advocaat vastgoedrecht en omgevingsrecht

Onze aanpak is multidisciplinair: het team wordt afgestemd op uw vraagstuk. Ook wanneer dit specifieke kennis van aanpalende rechtsgebieden vereist, zoals verzekeringsrecht, algemeen bestuursrecht (binnen overheid en instellingen), arbeidsrecht, intellectueel eigendom of ondernemingsrecht vereist. Dat is het voordeel van een full-service kantoor: we zijn zo klein als kan en zo groot als nodig is.

Lees meer over ons

Waar kunnen wij o.a. bij helpen?

Meer weten over vastgoedrecht en omgevingsrecht?

We zijn benieuwd met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen. Lees hier meer over onze dienstverlening of neem direct contact op met ons team vastgoedrecht en omgevingsrecht.