Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Volkshuisvesting en de rol van woningcorporaties

Vastgoedrecht Omgevingsrecht Kneppelhout advocaten advocatenkantoor Rotterdam

Volkshuisvesting en de rol van woningcorporaties

Een van de belangrijkste bepalingen van de Woningwet? Dat woningcorporaties moeten zorgen voor betaalbare huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Lees hier meer.

Gezien het belang van passende huisvesting komt er veel overheidsregelgeving en -toezicht kijken bij het dagelijkse reilen en zeilen van een woningcorporatie. Het werken voor en met woningcorporaties is niet alleen bijzonder vanwege hun maatschappelijke rol, maar kent ook de nodige juridische uitdagingen én raakt meerdere rechtsgebieden. Lees hier alles over volkshuisvesting, woningcorporaties en hoe een vastgoedadvocaat u kan bijstaan in de meest uiteenlopende kwesties.

Wat wordt verstaan onder volkshuisvesting?

Volkshuisvesting gaat over het zorgen voor betaalbare huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Het is een door de overheid gestuurde verantwoordelijkheid, die in Nederland is vastgelegd in de Woningwet en wordt uitgevoerd door woningcorporaties. De laatste jaren worden steeds meer regels ingevoerd om de kwetsbare positie van huurders te verbeteren. Het laatste voornemen is om ook maatregelen te nemen om de zogenaamde middenhuur te reguleren, zodat ook middeninkomens betaalbare huurwoningen kunnen vinden.

Wat is de rol van woningcorporaties?

De belangrijkste taak van woningcorporaties is ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen een betaalbare huurwoning kunnen vinden. Om dat te kunnen bewerkstelligen, zijn er tal van regels waar de woningcorporaties aan moeten voldoen. Zo moeten zij het grootste deel van hun betaalbare woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen dat onder de wettelijke inkomensgrens zit. Een deel van hun woningen kunnen ze toewijzen aan mensen met een hoger inkomen. Jaarlijks worden er met huurdersorganisaties en de gemeenten binnen hun werkgebied afspraken gemaakt over de te behalen doelstellingen, waaronder het aantal nieuw te bouwen woningen en de daarvoor geldende huurprijzen. De naleving van deze, en andere, regels wordt door een onafhankelijke toezichthouder (de Autoriteit Woningcorporaties) getoetst.

Juridische vraagstukken bij volkshuisvesting

De vraagstukken rondom volkshuisvesting komen veelal vanuit woningcorporaties en gemeenten en kunnen zeer uiteenlopen:

  • Hoe zorgen we voor een goede scheiding tussen de maatschappelijke en commerciële activiteiten?
  • Welke afspraken kunnen gemeenten en woningcorporaties nog maken na het Didam-arrest om maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken?
  • Hoe worden staatsteundiscussies voorkomen?
  • Wat gaat er gebeuren met de vrijstelling voor aanbesteden voor woningcorporaties?
  • Hoe gaan we om met nieuwe wetgeving rondom de energietransitie?
  • Wat moet ik als (ver)huurder doen bij een geschil met de (ver)huurder?
  • Hoe gaan we als woningbouwcorporatie om met kwesties over erfpacht?
  • Hoe zit het met uitvoeringsafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties?
  • Wat zijn de te nemen juridische stappen bij een fusie van woningcorporaties? 

Vraag & antwoord: met Ingomar Souren, partner en advocaat vastgoedrecht bij Kneppelhout en expert in volkshuisvesting

Wat is de rol van een vastgoedadvocaat binnen volkshuisvesting?

“Net als mijn collega’s van de andere disciplines, bestaat mijn rol veelal uit het adviseren en meedenken om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Soms ontkom je er niet aan om te procederen. Dat kan het geval zijn om ergens duidelijkheid over te krijgen of omdat partijen het ergens volstrekt oneens over zijn. Goed om te weten: volkshuisvesting is breder dan alleen de Woningwet.

Dit is te danken aan de brede maatschappelijke context waarin woningcorporaties actief zijn. Zo komen naast huur-, bouw- en bestuursrecht ook het ondernemingsrecht en arbeidsrecht vaak om de hoek kijken. Het komt dan ook geregeld voor dat ik samenwerk met een van de andere experts binnen Kneppelhout. Dat is het fijne van een multidisciplinair advocatenkantoor.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk noemen?

“Het is belangrijk om bewust te zijn van het brede, maatschappelijke speelveld waarin woningbouwcorporaties opereren. Gemeenten, huurders, omwonenden en toezichthouders: er zijn enorm veel belanghebbende partijen waarmee rekening moet worden gehouden. Je kunt je voorstellen dat woningbouwcorporaties het zich niet kunnen veroorloven om zo maar lijnrecht tegenover een of meerdere van deze partijen te staan. En daar is een rol voor ons weggelegd. Met onze brede kennis en ervaring proberen we geschillen te voorkomen door tijdig te adviseren. Mocht het toch uitmonden in een geschil, dan brengen we de ratio terug, zodat partijen uiteindelijk weer naast, in plaats van tegenover, elkaar komen te staan. En daar zit wat mij betreft het succes van een samenwerking.”

Wat typeert een samenwerking met Kneppelhout?

“We houden niet van onnodige procedures en zullen niet aarzelen om aan te kaarten dat een bepaalde visie of standpunt wellicht geen stand houdt in de rechtszaal. Soms is het verstandig om even pas op de plaats te maken. We zullen altijd oog houden voor de kosten-batenanalyse. Maar als het moet, procederen we tot de hoogste instantie.”

Over Kneppelhout & team advocaten vastgoedrecht en omgevingsrecht

Vastgoedrecht en Omgevingsrecht advocaten die net zo goed vanuit de business denken als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in de context van uw onderneming of organisatie. Zodat we samen (internationale) juridische problemen kunnen voorkomen én oplossen.

Onze aanpak is multidisciplinair: het team wordt afgestemd op uw vraagstuk. Ook wanneer dit specifieke kennis van aanpalende rechtsgebieden vereist, zoals verzekeringsrecht, algemeen bestuursrecht (binnen overheid en instellingen), arbeidsrecht, intellectueel eigendom of ondernemingsrecht vereist. Dat is het voordeel van een full-service kantoor: we zijn zo klein als kan en zo groot als nodig is.

Lees meer over ons

Meer weten over volkshuisvesting en de rol van woningcorporaties?

Wilt u meer informatie over volkshuisvesting vraagstukken, zoals nieuwe wet- en regelgeving of heeft u behoefte aan een sparringpartner over andere vraagstukken binnen woningcorporaties? Neem dan contact op met Ingomar Souren, partner en advocaat vastgoedrecht bij Kneppelhout en expert in volkshuisvesting.

“Onze kracht zit in het zoeken naar balans. Zeker bij woningbouwcorporaties, waar een goede relatie met alle andere betrokken partijen essentieel is. Zo is procederen voor ons niet het uitgangspunt, maar we gaan het zeker niet uit de weg.”

Ingomar Souren

Ingomar Souren
Partner, Advocaat, Bestuur

Telefoon   +31 (0)10 400 51 76
Mobiel      +31 (0)6 132 110 28
E-mail       in@kneppelhout.nl