Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Dit moet u weten over het bouwrecht

Bouwrecht

Bouwrecht

Het is belangrijk dat u als opdrachtgever, opdrachtnemer of adviseur bij een bouwproject weet wat uw rechten en plichten zijn. Lees hier alles over bouwrecht.

Bouwen of verbouwen kent aaneensluitende processen waarbij doorgaans meerdere partijen betrokken zijn. Het is daarom van groot belang om duidelijke afspraken te maken over de begrenzing van verantwoordelijkheden tussen deze partijen. Zo weten alle betrokkenen waar zij aan toe zijn. Maar wat wordt er precies verstaan onder het bouwrecht en welke regels zijn van belang bij het opstellen van een bouwcontract? We vertellen u graag hoe het bouwrecht in elkaar steekt en hoe de vastgoedadvocaten van Kneppelhout u verder kunnen helpen.

Wat is een bouwrecht?

Het bouwrecht is in het Burgerlijk Wetboek verankerd onder de titel ‘aanneming van werk’. Deze wettelijke bepalingen zijn van toepassing bij overeenkomsten die toezien op het tot stand brengen van werken van stoffelijke aard. Daarnaast heeft de overheid ook regels uitgevaardigd om ervoor te zorgen dat bouwwerken veilig zijn en dat de omgeving zo min mogelijk overlast ervaart tijdens en na de bouw. Naast de wettelijke regelingen worden er vaak speciaal voor de bouw opgestelde algemene voorwaarden van toepassing verklaard op het bouwcontract. Om uw rechten en plichten onder een bouwcontract te kennen en risico’s die bij de bouw komen kijken te beperken, is het raadzaam om voor het sluiten van een bouwcontract advies in te winnen bij een gespecialiseerde vastgoedadvocaat.

Samenwerkingen en overeenkomsten binnen het bouwrecht

In het bouwrecht zijn doorgaans meerdere partijen betrokken: de opdrachtgever, een architect, een constructeur, een installatieadviseur, een toezichthouder en natuurlijk de aannemer. Binnen het bouwrecht bestaan grofweg twee modellen die gebruikt worden en waarbinnen de verantwoordelijkheden tussen de partijen zijn geregeld.

  • Een traditioneel model waarbij de opdrachtgever zijn adviseurs (zoals de architect, constructeur en installatieadviseur) contracteert en een ontwerp laat maken. Op deze adviseursovereenkomsten worden vaak de algemene voorwaarden als de DNR van toepassing verklaard. In dit model staat de opdrachtgever tegenover de aannemer ervoor in dat deze adviseurs hun werk goed uitvoeren en de aannemer een uitvoerbaar ontwerp krijgt op basis waarvan hij zijn aanbieding doet en na het sluiten van de aannemingsovereenkomst gaat bouwen. Algemene voorwaarden die hierbij vaak van toepassing worden verklaard zijn de UAV (professionele opdrachtgever) of de AVA (particuliere opdrachtgever).
  • Een tweede, nieuwer model, is het geïntegreerde contract. Hierbij is het de aannemer die zowel voor het ontwerp als de uitvoering verantwoordelijk is. Dit brengt voor de aannemer meer risico’s met zich mee dan bij het traditionele model. De algemene voorwaarden die op dit model van toepassing worden verklaard staan bekend als de UAV-gc.

De ontwikkeling van bouwcontracten gaat onverminderd door. Zo is het voorbereiden van werken in een bouwteam heel actueel en worden ook steeds vaker internationale bouwcontracten gebruikt, zoals FIDIC. Ook vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit krijgen steeds meer aandacht in bouwcontracten.

Juridische vraagstukken bij een bouwproject

Door de verschillende betrokken partijen binnen bouwprojecten, zijn de opdrachtgevers van vastgoedadvocaten onder andere woningbouwcorporaties, overheden, projectontwikkelaars en aannemers. Ook de vraagstukken binnen het bouwrecht zijn zeer divers:

  • Welke contractvorm past het beste bij mijn bouwproject?
  • Wat kan ik als aannemer doen als ik tijdens een bouwproject te maken krijg met kostenverhogende omstandigheden, zoals hogere materiaalprijzen?
  • De aannemer stuurt meerwerkfacturen terwijl ik geen meerwerk heb opgedragen. Nadat ik heb aangegeven die facturen niet te betalen, schort de aannemer de werkzaamheden op. Wat kan ik hiertegen doen?
  • De aannemer geeft aan dat het ontwerp van mijn architect niet deugt en aangepast moet worden. De architect vindt van niet. Hoe ga ik hiermee om?
  • Wanneer treedt de ‘Wet kwaliteitsborging in de bouw’ in werking en wat betekent die wet voor mij als aannemer?

Vraag & antwoord: met William Stregels, partner en vastgoedadvocaat bij Kneppelhout en expert in bouwrecht

Wat is de rol van een vastgoedadvocaat binnen het bouwrecht?

“Wij adviseren onze klanten over bouwcontracten en de algemene voorwaarden en stellen deze ook op. Hierbij streven we zoveel als mogelijk naar maatwerk, zodat de risico’s voor de klant zoveel mogelijk beperkt worden. Als er tijdens de uitvoering van een bouwproject een vraag binnenkomt dan is het erg belangrijk om snel te schakelen, zodat vertraging wordt voorkomen. Met (onnodige) vertraging op bouwprojecten gaat vaak veel geld verloren en komt de onderlinge verhouding niet ten goede.

Ik adviseer mijn klanten daarom ook om als zij tegen een juridisch probleem aanlopen gewoon gelijk met mij te bellen. Zo behoud je de regie. Tot slot staan wij onze klanten ook bij in geschillen. Bij voorkeur worden geschillen zonder juridische procedure (minnelijk) opgelost, maar soms is een juridische procedure bij de rechtbank of de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen noodzakelijk om je recht te halen.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk noemen?

“Ik heb recent een langdurige procedure over een geïntegreerd contract afgerond waarbij de aannemer dus zowel verantwoordelijk was voor het ontwerp als de realisatie van het bouwwerk. Het ging in dit geval om een grote fabriekshal met een enorme deur van wel 60 meter hoog. Omdat de oplevering van het bouwwerk maar bleef vertragen, heeft de opdrachtgever ons in eerste instantie om advies gevraagd over zijn rechten en plichten onder het contract en daarna hebben we de opdrachtgever bijgestaan in verschillende procedures tegen de aannemer.

Het bijzondere aan deze zaak was dat deze in technische zin complex was, maar dat ook vrijwel alle juridische onderwerpen die in het bouwrecht spelen in deze zaak de revue zijn gepasseerd. Met hard werken, oog houden voor detail, maar zonder de kern van de zaak uit het oog te verliezen, hebben wij met een heel team van technische en juridische specialisten een uitstekend resultaat weten te behalen voor de klant. Daar zijn wij trots op.”

Wat typeert een samenwerking met Kneppelhout?

“Snel schakelen en het geven van praktische adviezen, in begrijpelijke taal. Mijn klanten krijgen geen complexe boekwerken, maar betrouwbaar advies waarmee ze direct verder kunnen. Als het nodig is zoeken we zaken tot op de bodem uit. Altijd blijven zoeken naar de beste oplossing voor de klant en niet met minder genoegen nemen. Dat zien en waarderen onze klanten.”

Over Kneppelhout & team advocaten vastgoedrecht en omgevingsrecht

De kracht van ons team is dat wij onze klanten kunnen bijstaan in het volledige bouwproces, vanaf het prille begin van een plan tot aan de oplevering van het bouwwerk, maar ook in de periode daarna. De samenwerking met de advocaten die gespecialiseerd zijn in het ruimtelijk bestuursrecht (omgevingsrecht) gebeurt in één team met vaste aanspreekpunten voor de klant. Onze specialisten hebben daarnaast een breed netwerk van vastgoedprofessionals die wij kunnen inschakelen, zodat we onze klanten, naast juridische onderwerpen, ook op andere vlakken verder kunnen helpen. Die dynamiek is fantastisch en zorgt ervoor dat we elke dag met veel gedrevenheid samen met onze klanten bouwen aan de toekomst.

Onze aanpak is multidisciplinair: het team wordt afgestemd op uw vraagstuk. Ook wanneer dit specifieke kennis van aanpalende rechtsgebieden vereist, zoals verzekeringsrecht, algemeen bestuursrecht (binnen overheid en instellingen), arbeidsrecht, intellectueel eigendom of ondernemingsrecht vereist. Dat is het voordeel van een full-service kantoor: we zijn zo klein als kan en zo groot als nodig is.

Lees meer over ons

Meer weten over bouwrecht?

Wilt u meer informatie over vraagstukken rond bouwrecht en hoe onze advocaten u kunnen helpen? Neem dan contact op met William Stregels, partner en advocaat bouw- en vastgoedrecht bij Kneppelhout.

“Wat mij enorm aanspreekt in het bouwrecht is dat het niet alleen een juridisch uitdagend rechtsgebied is, maar tegelijkertijd ook heel tastbaar is. De projecten waaraan je werkt staan er voor de langere termijn en kan je met je eigen ogen zien.”

William Stregels

William Stregels
Partner, Advocaat

Telefoon   +31 (0)10 400 51 09
Mobiel      +31 (0)6 818 785 90
E-mail       wst@kneppelhout.nl