Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Recht op inzage in PRISMA-onderzoeksrapport gezondheidszorg

Kneppelhout advocaten - Recht op inzage in PRISMA-onderzoeksrapport gezondheidszorg

Recht op inzage in PRISMA-onderzoeksrapport gezondheidszorg

In zijn beschikking van 10 februari 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een patiënt geen recht op inzage heeft in het interne incidentenregister van...
Lees verder
Kneppelhout advocaten - Vastgoedrecht en Omgevingsrecht bij Hoogheemraadschap van Rijnland

Vastgoedrecht en Omgevingsrecht bij Hoogheemraadschap van Rijnland

Doorlopende ondersteuning bij onteigening, schadeclaims, waterrechtelijke en civielrechtelijke kwesties en second opinions.
Lees verder
Huisvestingsverordening Kneppelhout advocaten Rotterdam huisvestingsverordening vastgoedrecht omgevingsrecht

Nieuwe Huisvestingsverordening Rotterdam

Rotterdam heeft op 1 juli 2021 weer een nieuwe Huisvestingsverordening gepubliceerd. Deze verordening, voluit genaamd de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam houdende regels...
Lees verder
WBTR - Ontslag van bestuurder

Het ontslag van een stichtingsbestuurder onder de nieuwe Wet bestuur & toezicht rechtspersonen WBTR

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) – in werking getreden. Deze wet kent een lange voorgeschiedenis en het wetsvoorstel...
Lees verder
Omgevingsrecht Kneppelhout advocaten Rotterdam overheid bouwen wonen omgeving

Ruime toegang tot de rechter in het omgevingsrecht (Verdrag van Aarhus)

In het arrest van het Europees Hof van Justitie van 14 januari 2021 (hierna: het Hof) heeft het Hof geoordeeld dat artikel 6:13 Awb (waardoor belanghebbenden...
Lees verder
Kneppelhout advocaten Rotterdam overheid instellingen

Een overheid met twee petten

In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 23 februari 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:542) was de volgende situatie aan de orde. Een beroepsvisser heeft privaatrechtelijke toestemming verkregen...
Lees verder
WNRA Kneppelhout advocaten Rotterdam arbeidsrecht overheid

Overheidswerkgevers en ambtenaren opgelet! Het is bijna 1 januari

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat alle ambtenaren een arbeidsovereenkomst krijgen. Dit brengt...
Lees verder
1 2