Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Direct juridisch advies

Vastgoedrecht en Omgevingsrecht bij Hoogheemraadschap van Rijnland

Kneppelhout advocaten - Vastgoedrecht en Omgevingsrecht bij Hoogheemraadschap van Rijnland
Doorlopende ondersteuning bij onteigening, schadeclaims, waterrechtelijke en civielrechtelijke kwesties en second opinions.
Lees verder
Huisvestingsverordening Kneppelhout advocaten Rotterdam huisvestingsverordening vastgoedrecht omgevingsrecht
Rotterdam heeft op 1 juli 2021 weer een nieuwe Huisvestingsverordening gepubliceerd. Deze verordening, voluit genaamd de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent toegang tot de woningmarkt en samenstelling van de woningvoorraad (Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021), bevat onder andere de regels voor kamerbewoning en woningvorming. In de verordening worden...
Lees verder
WBTR - Ontslag van bestuurder
Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WTBR) in werking getreden. Deze wet kent een lange voorgeschiedenis en het wetsvoorstel is meerdere keren gewijzigd geweest, maar op 11 december 2020 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De wet heeft gevolgen voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. In dit...
Lees verder
Omgevingsrecht Kneppelhout advocaten Rotterdam overheid bouwen wonen omgeving
In het arrest van het Europees Hof van Justitie van 14 januari 2021 (hierna: het Hof) heeft het Hof geoordeeld dat artikel 6:13 Awb (waardoor belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend worden uitgesloten van de gerechtelijke procedure en daarmee eveneens het recht op toegang tot de rechter) in geval van milieukwesties in strijd is met artikel...
Lees verder
Kneppelhout advocaten Rotterdam overheid instellingen
In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 23 februari 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:542) was de volgende situatie aan de orde. Een beroepsvisser heeft privaatrechtelijke toestemming verkregen van het hoogheemraadschap voor het maken en het hebben van een aanlegsteiger. De beroepsvisser betaalde daarvoor een kleine jaarlijkse vergoeding van het hoogheemraadschap. Ook heeft de beroepsvisser op grond van...
Lees verder
WNRA Kneppelhout advocaten Rotterdam arbeidsrecht overheid
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat alle ambtenaren een arbeidsovereenkomst krijgen. Dit brengt de nodige veranderingen mee. Welke dit zijn, hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet. De Wnra levert daarnaast ook mogelijkheden op – zie hiervoor de praktische tips aan...
Lees verder
Waterbeheer Kneppelhout advocaten Rotterdam waterwet omgevingsrecht overheid
Waterbeheer is altijd aan verandering onderhevig. In deze bijdrage worden de mogelijkheden beschreven die overheden (gemeenten en waterbeheerders) hebben om gebieden (anders) in te richten voor waterbeheer en spiegelbeeldig de rechten die bedrijven hebben om hun positie bij zo een wijziging zo goed mogelijk te borgen. Een bestemmingsplan kan grote gevolgen hebben voor de waterhuishouding...
Lees verder
1 2