Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Ontbinding van een overeenkomst: uitgangspunt of uitzondering?

Ontbinding overeenkomst Kneppelhout advocaten Rotterdam ontbinding overeenkomst overheid bouwen wonen

Ontbinding van een overeenkomst: uitgangspunt of uitzondering?

Een huurder van een sociale huurwoning heeft, zonder toestemming van de verhuurder, de woning gedurende acht maanden kosteloos in gebruik gegeven aan een vriend en...
Lees verder
Huurovereenkomst Kneppelhout advocaten Rotterdam huurovereenkomst bouwen wonen overheid

Sluiten huurovereenkomst niet in strijd met een wettelijk voorkeursrecht

Op 9 februari 2017 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een beschikking gewezen naar aanleiding van een vernietigingsverzoek van een gemeente (artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)). Zowel op inhoudelijke...
Lees verder
Wet natuuWet natuurbescherming Kneppelhout advocaten Rotterdam wet natuurbescherming bouwen wonen omgevingbescherming per 1 januari 2017 in werking

Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 in werking

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet heeft de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet vervangen. In dit artikel wordt...
Lees verder
Kneppelhout advocaten Rotterdam overheid

Het beste advocatenkantoor voor Rotterdam of een gemiste kans?

De gemeente Rotterdam heeft een aanbesteding uitgeschreven om voor de komende jaren wederom externe advocaat- en notarisdiensten in te huren. De aanbestedingsvoorwaarden zijn echter zo...
Lees verder
Onteigeningswet Kneppelhout advocaten Rotterdam onteigeningswet overheid

De Onteigeningswet in de praktijk

Verslag van het onderzoek en het seminar ter gelegenheid van het vierde lustrum van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten mr. G.J.M. de Jager,  mr. J.J. Hoekstra[1]...
Lees verder
Kwaliteitswet Kneppelhout advocaten Rotterdam kwaliteitswet overheid

De Kwaliteitswet zorginstellingen: wie valt eronder en wie niet?

De voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht heeft op 2 december 2011 een uitspraak gedaan naar aanleiding van een aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn...
Lees verder
1 2