Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Tag

Overheid en instellingen
Kneppelhout advocaten - Recht op inzage in PRISMA-onderzoeksrapport gezondheidszorg

Recht op inzage in PRISMA-onderzoeksrapport gezondheidszorg

In zijn beschikking van 10 februari 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een patiënt geen recht op inzage heeft in het interne incidentenregister van...
Lees verder
Kneppelhout advocaten Rotterdam overheid instellingen

Een overheid met twee petten

In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 23 februari 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:542) was de volgende situatie aan de orde. Een beroepsvisser heeft privaatrechtelijke toestemming verkregen...
Lees verder
Huurovereenkomst Kneppelhout advocaten Rotterdam huurovereenkomst bouwen wonen overheid

Sluiten huurovereenkomst niet in strijd met een wettelijk voorkeursrecht

Op 9 februari 2017 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een beschikking gewezen naar aanleiding van een vernietigingsverzoek van een gemeente (artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)). Zowel op inhoudelijke...
Lees verder
Kneppelhout advocaten Rotterdam overheid

Het beste advocatenkantoor voor Rotterdam of een gemiste kans?

De gemeente Rotterdam heeft een aanbesteding uitgeschreven om voor de komende jaren wederom externe advocaat- en notarisdiensten in te huren. De aanbestedingsvoorwaarden zijn echter zo...
Lees verder
Onteigeningswet Kneppelhout advocaten Rotterdam onteigeningswet overheid

De Onteigeningswet in de praktijk

Verslag van het onderzoek en het seminar ter gelegenheid van het vierde lustrum van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten mr. G.J.M. de Jager,  mr. J.J. Hoekstra[1]...
Lees verder
Kwaliteitswet Kneppelhout advocaten Rotterdam kwaliteitswet overheid

De Kwaliteitswet zorginstellingen: wie valt eronder en wie niet?

De voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht heeft op 2 december 2011 een uitspraak gedaan naar aanleiding van een aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn...
Lees verder