Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Update: Wet tegen discriminatie bij sollicitaties ondanks beloofde afzwakking, gesneuveld in Eerste Kamer

Deze week heeft de Eerste Kamer de wet die discriminatie bij sollicitatieprocedures zou moeten verminderen, verworpen. De wet zou bedrijven verplichten een schriftelijke werkwijze vast te leggen en te volgen om zo discriminatie bij de werving van nieuw personeel te voorkomen en bedrijven bewust te maken van discriminatie op de arbeidsmarkt en hun rol daarin.

De arbeidsinspectie kon een boete opleggen van 450 euro tot maximaal 4.500 euro die vervolgens ook nog eens openbaar zou worden gemaakt. In de werkwijze moest staan hoe bedrijven kandidaten beoordelen op vaardigheden om te voorkomen dat vooroordelen een rol spelen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat helaas hard nodig.

In de Tweede Kamer kon het wetsvoorstel rekenen op steun van een ruime meerderheid. Echter, in de Eerste Kamer twijfelde de VVD of de huidige middelen om discriminatie tegen te gaan op de arbeidsmarkt al wel voldoende zouden zijn benut. De ChristenUnie uitte eerder zijn zorgen over de administratieve lasten voor kleinere bedrijven.

Om de wet er toch door te krijgen had de minister toegezegd de handhaving van de wet ‘gefaseerd op te gaan bouwen’. In plaats van 2025 zou er pas in 2027 worden gehandhaafd en zouden tot die tijd geen boetes kunnen worden opgelegd. Voorts zou wet niet langer gelden voor bedrijven met meer dan 25 werknemers, maar voor bedrijven met meer dan 50 werknemers in verband met de verwachte administratieve lasten.

Door de afzwakking van de regels zou de wet nog maar voor 4 procent van de bedrijven gelden. Maar het heeft niet mogen baten: de wet is door de Eerste Kamer verworpen.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme