Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Ouderschapsverlof wordt deels betaald

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op negen (9) weken betaald ouderschapsverlof. Deze nieuwe regeling maakt het voor ouders aantrekkelijker om ouderschapsverlof op te nemen. Met name tijdens de coronacrisis hebben veel ouders gemerkt dat het soms lastig is om werk en zorg voor de kinderen te combineren. De nieuwe regeling biedt hier meer ruimte voor en is een aanvulling op de regeling van het geboorteverlof, dat per 1 juli 2020 geldt.

Huidige regeling omtrent ouderschapsverlof

Onder de huidige regeling kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen voor elk kind jonger dan acht (8) jaar. In beginsel is dit ouderschapsverlof onbetaald, tenzij er afspraken zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer of in de cao. Veel ouders kiezen er dan ook bewust voor geen ouderschapsverlof op te nemen, omdat zij zich dit niet kunnen veroorloven.

Nieuwe regeling

Met de nieuwe regeling krijgen ouders negen (9) weken betaald ouderschapsverlof. Gedurende dit verlof wordt 70% van het salaris vergoed van het (maximum) dagloon. Het betaalde verlof dient binnen twaalf (12) maanden na de geboorte van het kind te worden opgenomen. De overige zeventien (17) weken zijn onbetaald en kunnen ouders verspreid opnemen in de eerste acht (8) levensjaren van het kind.

Ook ouders met een adoptiekind kunnen betaald ouderschapsverlof opnemen. In dat geval geldt dat het betaalde verlof dient te worden opgenomen binnen een jaar na de opname van het kind in het gezin, maar voordat het kind 8 jaar is.

Het betaalde verlof dient ten minste twee maanden voor de ingang van het verlof schriftelijk door de werknemer te worden aangevraagd. De werknemer dient in zijn verzoek aan te geven om welke periode het gaat, hoeveel uren hij/zij wenst op te nemen en de spreiding daarvan.

Mag de werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Met de nieuwe regeling veranderen de weigeringsgronden niet. Een werknemer kan het verlof op elke gewenste wijze opnemen, tenzij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hier tegen verzet. Bijvoorbeeld indien het opnemen van het ouderschapsverlof leidt tot ernstige problemen in de bedrijfsvoering. In dat geval kan je als werkgever in overleg met de werknemer de periode , het aantal uur of de spreiding van de uren wijzigen.

Uitkering aanvragen betaald verlof

De werkgever kan voor de werknemer die ouderschapsverlof heeft opgenomen de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen via de Verzuimmelder of Digipoort. De uitkering dient achteraf aangevraagd te worden. Het aanvragen van de uitkering kan op zijn vroegst pas nadat de ouder minimaal een keer het aantal werkuren per week heeft opgenomen.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de nieuwe regeling of het ouderschapsverlof, neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme