Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

‘No re-export to Russia’

Meer dan twee jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Inmiddels heeft de Europese Unie 13 sanctiepakketten tegen de Russische Federatie aangenomen. Het 12de en 13de sanctiepakket hebben mede als doel het omzeilen van de bestaande sancties tegen te gaan, onder meer door ook bedrijven buiten Rusland op de sanctielijst te plaatsen. Bekijk hier het volledige sanctiepakket.

Om omzeiling verder te voorkomen, heeft de Europese Unie de ‘no re-export to Russia’ bepaling opgenomen in EU Verordening 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

De ‘no re-export to Russia’ clausule in het kort

In artikel 12 octies EU Verordening 833/2014 is de ‘no re-export to Russia’ bepaling opgenomen. Dit artikel is bedoeld om het omzeilen van EU-exportverboden tegen te gaan, en meer specifiek het voorkomen van wederuitvoer naar Rusland van goederen die naar derde landen worden uitgevoerd. Onder deze bepaling worden exporteurs die leveren aan afnemers gevestigd buiten de Europese Unie en bepaalde partnerlanden (Verenigde Staten, Japan, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zwitserland) die zijn opgenomen in Annex VIII van Vo. 833/2014 verplicht een ‘no re-export to Russia’ clausule op te nemen in contracten die onder artikel 12 octies vallen.

Deze clausule is specifiek gericht op ‘gevoelige goederen’, waaronder goederen in verband met de luchtvaart, vliegtuigbrandstof (bijlagen XI en XX bij de verordening), vuurwapens (bijlage XXXV bij de verordening en bijlage I bij (EU) Verordening 258/2012) en gemeenschappelijke goederen met hoge prioriteit (bijlage XL bij de verordening). Exporteurs mogen hun producten niet verkopen aan bedrijven in derde landen die niet bereid zijn een ‘no re-export to Russia’ clausule op te nemen in contracten die onder artikel 12 octies vallen. Het staat exporteurs vrij om de geschikte formulering te kiezen voor de ‘no re-export to Russia’ clausule, zolang het resultaat voldoet aan de eisen van artikel 12 octies. Zo dient het contract ook ‘passende corrigerende maatregelen’ te bevatten indien de afnemer uit het derde land de ‘no re-export to Russia’ clausule zou schenden. Bovendien is een exporteur bij een dergelijke schending verplicht de bevoegde autoriteit van de eigen lidstaat in kennis te stellen van een schending van de ‘no re-export to Russia’ clausule.

In de praktijk

Contracten van EU-exporteurs moeten voldoen aan de verplichting van artikel 12 octies voorafgaand aan of uiterlijk op het tijdstip van de uitvoer, verkoop, levering of overbrenging van de desbetreffende goederen naar een derde land. Exporteurs moeten dit kunnen bewijzen als de nationale bevoegde autoriteiten daarom vragen. Voor bestaande contracten geldt het volgende:

  • Contracten afgesloten vóór 19 december 2023:
    Hiervoor geldt een overgangsperiode van één jaar tot 19 december 2024 of tot de contracten aflopen, als dat eerder is. Als deze contracten vanaf 20 december 2024 worden uitgevoerd, moeten ze worden gewijzigd om er de clausule “geen wederuitvoer naar Rusland” in op te nemen.
  • Contracten afgesloten vanaf 19 december 2023:
    Deze contracten moeten vanaf 20 maart 2024 de clausule “geen wederuitvoer naar Rusland” bevatten.

Als bedrijven niet met zekerheid kunnen uitsluiten dat goederen waarmee ze te maken hebben onder artikel 12 octies vallen, is het verstandig om een ‘no re-export to Russia’ clausule op te nemen.

Meer informatie

Heeft u vragen of mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van een ‘no re-export to Russia’ clausule? Neem dan contact op met één van onze collega’s van Douane, Sancties en Exportcontrole:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme