Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Heeft een werknemer recht op financiële compensatie na het inleveren van een leaseauto vanwege arbeidsongeschiktheid?

Een werknemer moet zijn leaseauto die hij ook privé rijdt inleveren vanwege ziekte. Heeft hij recht op een vergoeding van de werkgever?

Binnen het arbeidsrecht rijzen vaak vragen over de rechten en verplichtingen van werknemers, vooral in situaties van ziekte. Een vraag die in een recente zaak speelde was of een werknemer recht had op een financiële compensatie van zijn werkgever, indien hij zijn leaseauto, die hij ook privé mocht gebruiken, moest inleveren vanwege arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsvoorwaardenreglement

Op de arbeidsovereenkomst van de werknemer, was een arbeidsvoorwaardenreglement van toepassing waar in artikel 16 het volgende stond opgenomen: ‘Tijdens arbeidsongeschiktheid heeft werkgever het recht om bepaalde vergoedingen stop te zetten of bedrijfsmiddelen in te nemen, zoals o.a. bedrijfsauto’. Op grond van deze bepaling was de werkgever dan ook gerechtigd om de leaseauto van de werknemer in te vorderen. Dit stond verder ook niet tussen partijen ter discussie.

In deze zaak verschilden de werkgever en werknemer enkel van mening over de vraag of de werknemer recht had op een financiële compensatie voor het gemis van de auto. Het Gerechtshof is daar kort over: nee. Als namelijk naar de letterlijke tekst van artikel 16 van het arbeidsvoorwaardenreglement wordt gekeken, blijkt daar niet uit dat de werknemer gecompenseerd moet worden voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto.

Advies

Naar aanleiding van bovenstaande, adviseren wij werkgevers van wie de werknemers een leaseauto ook privé mogen gebruiken, het volgende.

Spreek met de werknemer af in welke situatie de leaseauto moet worden ingeleverd, bijvoorbeeld indien de werknemer 3 maanden of langer afwezig is. Neem daarbij expliciet op dat de werknemer geen recht heeft op financiële compensatie, indien de leaseauto moet worden ingeleverd.

Als wij u hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld met de precieze formulering of in welk document u de bepalingen het beste kunt opnemen, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten arbeidsrecht of lees ons kennisbankartikel over arbeidsongeschiktheid:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme