Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Tag

Voedsel en landbouw
Landelijke beëindigingsregeling veehouderij omgevingsrecht advocaat advocatenkantoor Rotterdam

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (plus) – waar staan we en waar loopt de praktijk tegenaan?

Op 3 juli 2023 was het (eindelijk) zo ver. De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (‘Lbv’) en de (als zodanig door minister Van der Wal...
Lees verder
Gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt advocaat advocatenkantoor Rotterdam

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt – een eindig verhaal?

Soms zijn er vonnissen in kort geding die het landelijke nieuws halen. Het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland van 12 juni 2023...
Lees verder
Kneppelhout advocaten - Single Use Plastic-richtlijn (SUP): Wat gaat er veranderen?

Single Use Plastic-richtlijn (SUP): Wat gaat er veranderen?

Met de invoering van de Europese SUP-richtlijn in Nederland wordt sinds 2021 het gebruik van wegwerpplastic teruggedrongen. Zo zijn de plastic rietjes en roerstaafjes verdwenen,...
Lees verder
Kneppelhout advocaten voedsel landbouw novel foods - Gezondheidsclaims op levensmiddelen – wat wel en niet mag

Vermarkten ‘novel food’ zonder goedkeuring

Technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig hard. Op het gebied van industrie, energie, maar ook op het gebied van voedingsmiddelen. Er komen steeds meer nieuwe voedingsmiddelen beschikbaar,...
Lees verder
Kneppelhout advocaten voedsel en landbouw - Nieuw Informatieblad 64 over de beheersing van gevaren bij inkoop levensmiddelen

Nieuw Informatieblad 64 over de beheersing van gevaren bij inkoop levensmiddelen

De Informatiebladen 64 en 65 zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samengevoegd tot één informatieblad. Het nieuwe Informatieblad 64 beschrijft de controlemogelijkheden die...
Lees verder
Kneppelhout advocaten handel, industrie en logistiek - Oneerlijke handelspraktijken (OHP): Burgerlijk Wetboek (blogreeks OHP – I)

Oneerlijke handelspraktijken (OHP): Burgerlijk Wetboek (blogreeks OHP – I)

Dit is deel 1 van een blogserie over oneerlijke handelspraktijken. Tijdens het seminar dat wij houden op 11 oktober 2022 zullen wij uitgebreid stilstaan bij...
Lees verder
Kneppelhout advocaten - Versterking van de positie van voedselleveranciers

Versterking van de positie van voedselleveranciers

Per 1 november 2021 is de Wet oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (hierna: de wet) in werking getreden. De wet is gepubliceerd op...
Lees verder
Verontreinigde levensmiddelen: vernietigen, terugsturen of (weder)uitvoeren?

Verontreinigde levensmiddelen: vernietigen, terugsturen of (weder)uitvoeren?

Indien blijkt dat een partij levensmiddelen verontreinigd is en niet aan de in de EU gestelde wet- en regelgeving voldoet, staan bedrijven voor de vraag...
Lees verder