Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Nieuw Informatieblad 64 over de beheersing van gevaren bij inkoop levensmiddelen

De Informatiebladen 64 en 65 zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samengevoegd tot één informatieblad. Het nieuwe Informatieblad 64 beschrijft de controlemogelijkheden die levensmiddelenbedrijven kunnen/moeten toepassen bij het beheersen van de gevaren verbonden aan de inkoop van levensmiddelen en grondstoffen.

Het oude Informatieblad 65 (borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptie gerede producten) is hiermee vervangen. Het nieuwe informatieblad 64 heeft als focus: de beheersing van relevante gevaren verbonden aan de inkoop van levensmiddelen (inclusief grondstoffen) in het kader van de HACCP.

Belangrijkste aanpassingen

Naast het samenvoegen zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn:

  • het toevoegen van definities ter verduidelijking;
  • de reikwijdte is verduidelijkt met een tabel waarin per exploitant de verantwoordelijkheden met betrekking tot de beheersing van relevante gevaren zijn weergegeven;
  • de stappen van de uitvoering van de gevarenanalyse en gevarenbeheersing zijn toegevoegd.
  • in de vier beheersmaatregelen zijn enkele nuances aangebracht.

Wat is gebleven?

Al in het oude Informatieblad 64 werd de mogelijkheid van een gelijkwaardige toepassing geboden. Ook in het nieuwe Informatieblad 64 is die mogelijkheid weer opgenomen. De regel is wel iets aangescherpt. De toevoeging ten opzichte van het oude blad onderstrepen wij.

“Exploitanten van levensmiddelenbedrijven mogen van de voorgestelde werkwijze in dit Informatieblad afwijken als zij naar tevredenheid van de bevoegde autoriteit (tijdens een inspectie) kunnen beargumenteren en aantonen dat de door hun voorgestelde alternatieven minimaal dezelfde garanties en hetzelfde niveau van voedselveiligheid bieden.”

De NVWA wil dus geen papieren werkelijkheid en wil altijd de mogelijkheid behouden om een alternatieve werkwijze toch niet als gelijkwaardig te beschouwen (wat van dat laatste dan ook zij).

Enkele wijzigingen in beeld gebracht

Net als bij het oude Informatieblad 64 is ook bij het nieuwe blad een schema beheersmaatregelen toegevoegd. In dat schema zijn enkele wijzigingen aangebracht. Hieronder zijn deze geel gemarkeerd.

De eerste en de tweede markering komen goeddeels overeen met de tekst in het oude schema. Er is enkel iets meer uitgeschreven wat precies onderzocht moet worden.

De derde markering gaat over de frequenties van bij vaste leveranciers uit te voeren audits. Dat was in het oude blad een keer per jaar, maar is onder het nieuwe blad een keer per drie jaar geworden. Een aanmerkelijk langere herhaaltermijn dus en dat scheelt levensmiddelenbedrijven de nodige tijd en kosten.

De vierde markering is een nieuwe regel. Bij wisselende leveranciers behoeft niet elke partij te worden geverifieerd als de werkwijze van de leverancier is gecertificeerd door een op Ketenborging.nl geaccepteerd privaat kwaliteitssysteem. Dat systeem zorgt dan voor een afdoende beheersing van gevaren van grondstoffen/handelsproducten, is de gedachte.

Kneppelhout advocaten voedsel en landbouw - Nieuw Informatieblad 64 over de beheersing van gevaren bij inkoop levensmiddelen

Meer informatie

Voor meer informatie over bovenstaand artikel, neem dan contact op met Gert-Jan de Jager (gj@kneppelhout.nl), specialist binnen Voedsel en landbouw.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme