Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Kneppelhout wenst u een gelukkig en voorspoedig jaar van het Konijn!

Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - De Europese Diergezondsheidsverordening

De Europese Diergezondsheidsverordening

Op 21 april 2021 is de Verordening (EU) nr. 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten tot...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Uitbreiding sluitingsbevoegdheid van de burgemeester

Uitbreiding sluitingsbevoegdheid van de burgemeester

Er ligt een wetsvoorstel om de bevoegdheid van burgemeesters, om op grond van de Gemeentewet over te gaan tot sluiting van bijvoorbeeld woningen, uit te...
Lees verder
Première: De benen van Büchli

Première: De benen van Büchli

Op woensdag 30 november is de VUE-bioscoop in Hilversum het decor van de première van de documentaire ‘De Benen van Büchli’.
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Aanbestedingsrecht: Wat kan je doen als je het niet eens bent met de toegekende score?

Aanbestedingsrecht: Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de toegekende score?

In aanbestedingsprocedures wordt vaak gebruik gemaakt van zogeheten kwalitatieve (sub)gunningscriteria. Er wordt dan gevraagd om een plan van aanpak of een ontwerp in te dienen,...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Nieuwe Huisvestingsverordening Rotterdam 2022 vastgesteld: een update

Nieuwe Huisvestingsverordening Rotterdam 2022 vastgesteld: een update

Per 1 september 2022 geldt in de gemeente Rotterdam een nieuwe ‘Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021’ (hierna: Huisvestingsverordening). Deze Huisvestingsverordening regelt de vergunningplicht...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Einde aardgas steeds dichterbij: Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie

Einde aardgas steeds dichterbij: Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie

Op 21 juli 2022 is het Besluit voor warmtetransitie in gebouwde omgeving in consultatie gegaan. Het besluit is de materiële uitwerking van het wetsvoorstel Wet...
Lees verder
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Didam-arrest: wél of geen toepassing bij grondruil?

Didam-arrest: wél of geen toepassing bij grondruil?

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 in het Didam-arrest geoordeeld dat een overheidslichaam voorafgaande aan de verkoop van een onroerende zaak, (potentiële) gegadigden...
Lees verder
1 2 3 4 5