Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Ondernemingsrechtelijke geschillen: voorkomen én genezen

Ondernemingsrechtelijke geschillen

Ondernemingsrechtelijke geschillen

Heeft u een ondernemingsrechtelijk geschil? Lees hier alles wat u moet weten over juridische bijstand en hoe u een zakelijk geschil kunt voorkomen.

Het liefst voorkomt u een geschil, maar wat nu als u er onverhoopt mee te maken krijgt? Bijvoorbeeld wanneer er onenigheid ontstaat tussen betrokkenen bij een onderneming, zoals aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Of wanneer er sprake is van een claim naar aanleiding van een overname (overnamegeschil). Ook kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld.  

In dit artikel vertellen we u waar u bij een ondernemingsrechtelijk geschil mee te maken kunt krijgen, hoe u een geschil kunt voorkomen en hoe een ondernemingsrecht advocaat u hierin kan bijstaan.  

Wat zijn ondernemingsrechtelijke geschillen?

Wanneer er sprake is van een ondernemingsrechtelijk geschil, dan is er onenigheid tussen betrokkenen bij een rechtspersoon (bv, nv, stichting, vereniging, coöperatie) of personenvennootschap (maatschap, cv, vof). Zo kunnen er ondernemingsrechtelijke geschillen ontstaan waarbij de volgende stakeholders betrokken zijn:

 • aandeelhouders/vennoten/maten/leden.
 • bestuurders.
 • commissarissen.
 • schuldeisers van de rechtspersoon of personenvennootschap.
 • certificaathouders.
 • opdrachtnemers/zzp’ers.

Ondernemingsrechtelijke geschillen leiden de aandacht af van het ondernemen. In sommige gevallen brengt het geschil de onderneming zelfs in het gedrang en kan het grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van een onderneming. Om het geschil te beslechten is advies en bijstand van een pragmatische advocaat met oog voor de bedrijfsvoering essentieel.

Juridische vraagstukken bij ondernemingsrechtelijke geschillen

Bij ondernemingsrechtelijke geschillen kunnen diverse vraagstukken aan bod komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Als betrokkene bij de onderneming ben je het niet eens met de besluitvorming: wat kan je daaraan doen?
 • Het besluitvormingsproces in de algemene vergadering gaat niet zoals het moet: welke actie kan je daartegen ondernemen?
 • Kan je een aandeelhouder verplichten zijn aandelen te laten verkopen of de andere aandeelhouders dwingen jouw aandelen te kopen (geschillenregeling)?
 • Wat als er sprake is van een patstelling in het bestuur of in de aandeelhoudersvergadering?
 • Moeten we overgaan tot het instellen van een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer, waarbij er wordt gevraagd naar een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de onderneming?
 • Welke stappen moeten worden genomen bij het ontslag van een bestuurder?
 • Welke actie kan er worden genomen bij een inbreuk op de garanties die zijn afgegeven bij een overname?
 • Is een bestuurder aansprakelijk als de onderneming haar verplichtingen niet nakomt?

Kunt u een ondernemingsrechtelijk geschil voorkomen?

Om een ondernemingsrechtelijk geschil te voorkomen, helpt het als de corporate governance van een onderneming goed op orde is. Door goed bestuur en toezicht weten betrokkenen van de onderneming wat hen te doen en te wachten staat én zorgt u ervoor dat keuzes worden gemaakt in het belang van de organisatie. Ook helpt het om een specialist in een vroeg stadium te laten meedenken, zodat mogelijke juridische valkuilen worden vermeden.

Heeft u een conflict niet weten te voorkomen? Ook dan is het van groot belang dat een advocaat adviseert over de juiste communicatie. Tijdens onenigheid spelen bovendien emoties een rol en kan het helpen om iemand met wat meer afstand mee te laten kijken.

Vraag & antwoord: met Evert-Karel Ditvoorst, advocaat ondernemingsrecht bij Kneppelhout en expert in ondernemingsrechtelijke geschillen

Wat doet een ondernemingsrecht advocaat bij een ondernemingsrechtelijk geschil?

“Wellicht denkt u bij een advocaat dat wij onafgebroken in een rechtszaal staan. Maar niets is minder waar. In de dagelijkse praktijk doen wij er alles aan om zo’n situatie te voorkomen. Denk aan het adviseren over besluitvorming, over de juiste vennootschapsrechtelijke inrichting van de onderneming en het strategisch meedenken over het vermijden van mogelijke conflictsituaties. Hierbij geven wij advies en treden we op als sparringpartner. Wanneer dit een geschil niet heeft voorkomen, dan zijn wij er voor het genezen. We staan de eiser of gedaagde juridisch bij en doen wat nodig is voor een zo efficiënt mogelijke afwikkeling van het geschil.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk noemen?

“Voorbeelden genoeg! Ik heb bijvoorbeeld net een procedure afgerond waarbij wij de partij bijstonden die werd aangesproken door een beoogd mede-aandeelhouder. Die stelde dat er een aandeelhoudersovereenkomst tot stand was gekomen en dat hij recht had op levering van een bepaald percentage aandelen. De rechter gaf in een kort geding aan dat de wederpartij geen gelijk zou krijgen. Omdat een lange bodemprocedure zou volgen, is er ter plekke en naar tevredenheid van onze klant een schikking getroffen.”

“Een ander voorbeeld is een recent gevoerde procedure volgens de geschillenregeling. Voor mijn klant, een minderheidsaandeelhouder, was er door onenigheid een onwerkbare situatie ontstaan. Bij de rechtbank is gevorderd dat de andere aandeelhouders de aandelen van mijn klant zouden overnemen tegen een door de rechter te bepalen prijs. In een zaak als deze is het van belang om aan te tonen dat de andere aandeelhouders de rechten of belangen van mijn klant zodanig hebben geschaad, dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk is. Dit is ons gelukt en ook hier is nog een schikking bereikt waarbij de aandelen van mijn klant voor een mooie prijs werden overgenomen.”

Wat typeert een samenwerking met Kneppelhout?

“Door onze ondernemende geest begrijpen we wat er speelt bij ondernemers. Wij denken mee en geven gevraagd en ongevraagd advies. Door vooruit te denken kunnen wij geschillen voorkomen. Daarnaast staan we bekend om onze praktische adviezen, zonder ingewikkelde juridische termen.”

Over Kneppelhout & team advocaten ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht advocaten die net zo goed vanuit de business denken, als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in de context van uw onderneming, zodat we samen ondernemingsrechtelijke problemen voorkomen en oplossen. We doen dit met een multidisciplinaire aanpak: het team wordt afgestemd op uw vraagstuk.

Ondernemingsrecht heeft raakvlakken met arbeidsrecht, intellectueel eigendom, handel, industrie en logistiek en ook met vastgoed- en omgevingsrecht en douane, sancties en exportcontrole. Dat is het voordeel van een full-service kantoor: we zijn zo klein als kan en zo groot als nodig is.

Lees meer over ons

Meer weten over ondernemingsrechtelijke geschillen?

Wilt u meer informatie over ondernemingsrechtelijke geschillen en hoe onze advocaten u op weg kunnen helpen? Neem dan contact op met Evert-Karel Ditvoorst, advocaat ondernemingsrecht bij Kneppelhout en expert in ondernemingsrechtelijke geschillen.

“Ik luister en behoud het overzicht, zodat we samen naar de beste oplossing kunnen werken. Met jarenlange kennis en ervaring op het gebied van ondernemingsrecht zorg ik met mijn team voor orde op zaken bij ondernemingsrechtelijke geschillen.”

Evert-Karel Ditvoorst

Evert-Karel Ditvoorst
Partner, Advocaat

Telefoon  +31 (0) 10 400 51 41
Mobiel      +31 (0) 6 268 984 36
E-mail       ekd@kneppelhout.nl