Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Een goede corporate governance: zo zit het

Corporate governance

Corporate governance

Goede corporate governance is essentieel voor een gezonde onderneming. Lees hier alles wat u moet weten over een toekomstbestendige bedrijfsstructuur.

Iedere onderneming heeft te maken met verschillende belanghebbenden. Maar hoe zorgt u ervoor dat de betrokkenen weten wat hen te doen en te wachten staat? En bovenal: dat keuzes worden gemaakt in het belang van de organisatie? Het antwoord hierop is goede corporate governance. Door een goede, transparante en verantwoorde organisatie van uw onderneming en het regelmatig toetsen daarvan zorgt u voor een slagvaardig, gezond bedrijf.

Wat is corporate governance?

Corporate governance, ook wel een deugdelijk (ondernemings)bestuur, betreft het bestuur van een onderneming en het toezicht daarop. Een goede corporate governance omvat het waarborgen van goede onderlinge verhoudingen tussen aandeelhouders, bestuursleden, commissarissen en andere belanghebbenden. Hierdoor worden de waarden van een onderneming gewaarborgd en de belangen van alle betrokken partijen beschermd. Corporate governance beperkt zich niet tot enkel beursgenoteerde vennootschappen; elke onderneming heeft ermee te maken.

Wat is het belang van goede corporate governance?

Een gedegen corporate governance houdt in dat verantwoordelijkheid wordt genomen en verantwoording wordt afgelegd. Integriteit en transparantie zijn sleutelwoorden. Daar hoort een open manier van communiceren bij. Als u dit op orde heeft, blijven de beslissingen zuiver, transparant en in het belang van de onderneming en haar stakeholders. Zo voorkomt u geschillen tussen of met bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en/of andere belanghebbenden.

Corporate governance vraagstukken

Bij de inrichting van een goede corporate governance komen diverse vraagstukken kijken. Denk aan:

  • Hoe zorgen we voor integere bedrijfsvoering?
  • Hoe verhouden de verschillende organen binnen een onderneming zich tot elkaar?
  • Hoe regelen we goede besluitvorming van het bestuur en de vastlegging daarvan?
  • Heeft de onderneming een Raad van Commissarissen nodig?
  • Wat is de rol van de ondernemingsraad?
  • Hoe zorgen we ervoor dat beslissingen in het belang van de onderneming en alle betrokkenen worden genomen?
  • Hoe voorkomen we belangenverstrengeling?
  • Hoe te handelen als aandeelhouders en bestuurders dezelfde personen zijn?

Vraag & antwoord: met Evert-Karel Ditvoorst, advocaat ondernemingsrecht bij Kneppelhout en expert in corporate governance

Wat is de rol van een ondernemingsrecht advocaat bij corporate governance?

Onze rol is veelzijdig. We kunnen meedenken over de structuur van het management. Is de onderneming bijvoorbeeld toe aan een raad van commissarissen? Zijn er tegenstrijdige belangen en hoe ondervangen we dit? Wat kan of moet er gecommuniceerd worden en aan wie?”

“Een structurering en de afspraken eromheen zijn niets waard als het niet is vastgelegd. Daarom zorgen we ook voor de benodigde juridische documentatie. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een bestuursreglement, waarin staat vastgelegd voor welke besluiten het bestuur toestemming moet vragen aan de aandeelhouders.”

“Tot slot komt het voor dat er tussen de stakeholders frictie of zelfs een geschil ontstaat. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aandeelhouders onderling ruzie krijgen waardoor het belang van de onderneming in het gedrang komt. In zo’n situatie geven wij advies of staan wij een van de partijen bij met als doel om op een zo efficiënt mogelijke manier een oplossing te bereiken.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk noemen?

“Bij een aantal van onze mkb-klanten zien we dat de bestuurders ook de aandeelhouders zijn. Dit zijn dezelfde personen, met verschillende rollen. In zo’n geval is het bij de besluitvorming essentieel om de verschillende hoedanigheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden goed uit elkaar te houden. Ook zien we soms dat aandeelhouders die ook bestuurder zijn, handelen in hun eigen belang en niet in het belang van de onderneming. In die gevallen kunnen wij goed adviseren over de te nemen stappen, zodat er weer sprake is van een goede corporate governance.”

“Een ander voorbeeld hangt samen met een recente wetswijziging. Sinds 1 januari 2022 is er namelijk een wet voor een betere man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven. Dit heeft dus ook invloed op de corporate governance. In dit geval hebben we onze klanten proactief geïnformeerd over de gevolgen van de wet en de praktische toepassing daarvan.”

Wat typeert een samenwerking met Kneppelhout?

“Ons handelsmerk is onze praktische instelling. Onze advocaten denken vanuit het wetboek, maar handelen pragmatisch door een goede kennis van de praktijk. Onze adviezen geven we in normaal Nederlands, waarbij het ons uitgangspunt is om geschillen te voorkomen en problemen op te lossen.”

Over Kneppelhout & team advocaten ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht advocaten die net zo goed vanuit de business denken, als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in de context van uw onderneming, zodat we samen ondernemingsrechtelijke problemen voorkomen en oplossen. We doen dit met een multidisciplinaire aanpak: het team wordt afgestemd op uw vraagstuk.

Ondernemingsrecht heeft raakvlakken met arbeidsrecht, intellectueel eigendom, handel, industrie en logistiek en ook met vastgoed- en omgevingsrecht en douane, sancties en exportcontrole. Dat is het voordeel van een full-service kantoor: we zijn zo klein als kan en zo groot als nodig is.

Lees meer over ons

Meer weten over corporate governance?

Wilt u meer informatie over corporate governance en hoe onze advocaten u op weg kunnen helpen? Neem dan contact op met Evert-Karel Ditvoorst, advocaat ondernemingsrecht bij Kneppelhout en expert in corporate governance.

“Wij gaan voor een langdurige samenwerking, waarbij wij ook proactief informeren en adviseren over corporate governance, bijvoorbeeld in het geval van een nieuwe wet of wetswijziging.”

Evert-Karel Ditvoorst

Evert-Karel Ditvoorst
Partner, Advocaat

Telefoon  +31 (0) 10 400 51 41
Mobiel      +31 (0) 6 268 984 36
E-mail       ekd@kneppelhout.nl