Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Welke stappen moet u nemen bij insolventie?

Insolventie

Insolventie

Heeft u te maken met insolventie? Lees hier welke stappen u moet nemen om uw zaken juridisch zo goed mogelijk op orde te hebben.

Ondernemen gaat helaas niet altijd over rozen. Kan uw onderneming bijvoorbeeld niet langer aan de financiële verplichtingen voldoen? Of kan een afnemer, huurder of klant financiële afspraken niet nakomen? Dan is er sprake van insolventie van uw onderneming of debiteur.

Als schuldeiser of als bestuurder, commissaris of aandeelhouder van een insolvente onderneming is het essentieel om te weten wat uw rechten, plichten en mogelijkheden zijn. Lees hier alles over het insolventierecht en hoe ondernemingsrecht advocaten u kunnen bijstaan.

Wat betekent insolventie?

Er is sprake van insolventie wanneer een onderneming niet langer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De redenen hiervoor kunnen divers zijn, variërend van tijdelijke cashflow tekorten bij seizoensgebonden ondernemingen tot het stopzetten van kredietverlening door de bank. Eén ding is zeker: (dreigende) betalingsproblemen van uw onderneming of een schuldenaar vereisen speciale aandacht.

(Dreigende) insolventie: en nu?

Bij dreigende betalingsproblemen van uw onderneming is het heel belangrijk om tijdig advies in te winnen van een ondernemingsrecht advocaat. In dit stadium zijn er namelijk vaak meer opties dan in het geval van daadwerkelijke betalingsproblemen. Zo is het mogelijk om zelf afspraken te maken met schuldeisers of om te kijken of er aanvullende financiering aangetrokken kan worden. Ook kan het zijn dat wellicht de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) een optie is om de schulden te reorganiseren.

Wanneer er al sprake is van betalingsproblemen, dan is er niet alleen het risico dat een schuldeiser een procedure begint om geld terug te krijgen, maar ook dat deze zal kiezen voor een faillissementsaanvraag of beslag. Indien het faillissement wordt uitgesproken dan is de onderneming niet meer in handen van de ondernemer, maar heeft een curator de leiding. Daarnaast is het risico bij een faillissement dat de bestuurder in privé wordt aangesproken.

Vraagstukken binnen het insolventierecht

Insolventierecht is het rechtsgebied dat toeziet op situaties waarbij bedrijven hun schulden niet langer kunnen betalen. Insolventierecht is onderdeel van het ondernemingsrecht. Door een gespecialiseerde ondernemingsrecht advocaat in te schakelen, krijgt u gedegen advies over de te nemen stappen en weet u wat uw rechten, plichten en mogelijkheden zijn. Vraagstukken die binnen het insolventierecht kunnen spelen zijn:

  • Wat is het verschil tussen faillissement en surseance en welke kan ik het beste kiezen voor mijn onderneming als ik niet verder kan met mijn bedrijf?
  • Is er wellicht een andere manier om mijn onderneming te stoppen, zoals met een vereffening of turboliquidatie?
  • Is het verstandig om het eigen faillissement aan te vragen?
  • Kunnen we een faillissement voorkomen, bijvoorbeeld met de WHOA, waarbij de schulden van een onderneming worden geherstructureerd?
  • Wat zijn uw rechten en plichten in het geval van een failliete afnemer, huurder of klant? Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met lopende overeenkomsten en afgegeven garanties?
  • Welke gevolgen kan een faillissement hebben en hoe kunnen de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt door onder andere zekerheden en bepalingen in de overeenkomst?

Vraag & antwoord: met Jan Hendrik Vogelsang, ondernemingsrecht advocaat en expert in insolventierecht

Wat doet een ondernemingsrecht advocaat in het geval van een mogelijke insolventie?

“Of wij nu de schuldeiser of schuldenaar bijstaan, we brengen allereerst de situatie in kaart: wat zijn de afspraken, staan deze op papier, wat zijn uw rechten en plichten en hoe zit dat met de tegenpartij? Vervolgens kijken we naar uw opties. Is het verstandig om faillissement aan te vragen, of proberen we er met de andere partij onderling uit te komen? Worden wij later in het proces betrokken, bijvoorbeeld als een onderneming reeds failliet is verklaard, staan we partijen bij met advies. In dit geval verliest de bestuurder zijn volledige zeggenschap over de organisatie en komen er veel vragen op hem of haar af. Dan is juridische bijstand zeer wenselijk.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk noemen?

“Onlangs stond ik een bestuurder bij die door de curator werd aangesproken op basis van bestuurdersaansprakelijkheid. Hem werd door de curator verweten dat hij ondanks de uitzichtloze situatie te lang was doorgegaan met zijn onderneming met als gevolg dat de schulden van het bedrijf onnodig hoog waren geworden.”

“Een verwijt dat vaker wordt gemaakt door curatoren, terwijl het voor een bestuurder natuurlijk lastig is om te bepalen wanneer te lang wordt doorgegaan met de onderneming en wanneer de problemen nog opgelost kunnen worden. Als de bestuurder voor het faillissement om advies had gevraagd dan was het wellicht niet zover gekomen. In deze situatie is het uiteindelijk opgelost door een regeling met de curator af te spreken. Dit heeft de bestuurder veel tijd, energie en geld bespaard.”

Wanneer is het verstandig om een ondernemingsrecht advocaat in te schakelen?

Het is belangrijk om een advocatenkantoor zo vroeg mogelijk aan te haken. Gaat u bijvoorbeeld een financiering of samenwerking aan met een externe partij? Dan raden wij aan om alle afspraken goed op papier te zetten en juridisch af te dekken. Zo kunt u al veel problemen voorkomen.”

“Maar ook wanneer insolventie dreigt of zelfs aan de orde is, worden wij niet altijd direct ingeschakeld. Vaak proberen de partijen er eerst zelf uit te komen, maar helaas komt het in weinig gevallen tot een oplossing. In dit geval proberen wij de schade te beperken, maar liever zou ik het voorkomen!”

Over Kneppelhout & team advocaten ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht advocaten die net zo goed vanuit de business denken, als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in de context van uw onderneming, zodat we samen ondernemingsrechtelijke problemen voorkomen en oplossen. We doen dit met een multidisciplinaire aanpak: het team wordt afgestemd op uw vraagstuk.

Ondernemingsrecht heeft raakvlakken met arbeidsrecht, intellectueel eigendom, handel, industrie en logistiek en ook met vastgoed- en omgevingsrecht en douane, sancties en exportcontrole. Dat is het voordeel van een full-service kantoor: we zijn zo klein als kan en zo groot als nodig is.

Lees meer over ons

Meer weten over insolventierecht?

Wilt u meer informatie over insolventierecht en hoe onze advocaten u op weg kunnen helpen? Neem dan contact op met Jan Hendrik Vogelsang, advocaat ondernemingsrecht bij Kneppelhout en expert in insolventierecht.

“Bij insolventie is het belangrijk om zaken juridisch goed geregeld te hebben. Zo kunnen fouten, en belangrijker nog, geschillen worden voorkomen.”

Jan Hendrik Vogelsang

Jan Hendrik Vogelsang
Advocaat

Telefoon  +31 (0) 10 400 51 21
Mobiel      +31 (0) 6 139 675 63
E-mail       jvo@kneppelhout.nl