Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Douanerecht en Handel, industrie en logistiek bij Van Uden Holding

Kneppelhout lawyers - Customs law at Van Uden Holding

Douanerecht en Handel, industrie en logistiek bij Van Uden Holding

Advisering compliance beleid en procedures ten aanzien van het Know Your Customer principe alsmede bemiddeling met de bank.

“Hoe kunnen we ons beleid zo aanpassen dat we geen onnodige risico’s lopen op witwaspraktijken of het financieren van terrorisme danwel het in strijd met de sanctieregelgeving handelen?” – Patrick van ‘t Hoff, Directeur bij Van Uden Holding.

Van tropisch hardhout tot aan voedsel en dranken, en van activiteiten in de logistieke sector tot aan de vastgoedmarkt: Van Uden is als investeringsmaatschappij actief in een breed scala aan bedrijven. Wereldwijd, van Maleisië tot aan Brazilië en West-Afrika.

“Zakendoen met landen en personen waarop sancties van toepassing zijn, mag alleen onder de zeer strikte voorwaarden van de Sanctieregelgeving en veelal helemaal niet” vertelt Patrick van ’t Hoff, Directeur bij Van Uden Groep. “Banken zijn verplicht dit te controleren en passende maatregelen te nemen. Ze noemen dit het KYC- principe, dat staat voor Know Your CustomerToen de bank belde dat onze financiering acuut on-hold werd gezet, moest er snel een oplossing komen. De bank raadde Kneppelhout aan.”  

De uitdaging

We waren nauwelijks bekend met KYC, laat staan dat we wisten wat de bank van ons aan beleid en procedures verwacht om problemen in de toekomst te voorkomen.

Waarom de financiering on-hold werd gezet? “Omdat we een hoog risicoprofiel kregen. Eén van onze partners was destijds actief in Soedan, een land waarvoor internationale sancties gelden. Zakendoen met landen waarop Sancties van toepassing zijn, mag alleen onder zeer strikte voorwaarden. De bank controleert dit om zich ervan te verzekeren dat er geen activiteiten plaatsvinden die daarmee in strijd zijn.  

Het bericht van de bank was verontrustend,” licht Patrick toe. “We stonden op het punt om te starten met de bouw van een nieuwe vastgoedlocatie. Zonder financiering kwam de bedrijfsvoering onder druk te staan, dus er moest snel een oplossing komen. We waren nauwelijks bekend met het Know Your Customer principe, laat staan dat we wisten wat de bank van ons aan beleid en procedures verwacht om problematische activiteiten in de toekomst te voorkomen. 

De bank adviseerde ons contact op te nemen met Kneppelhout, omdat jullie gespecialiseerd zijn in dergelijke vraagstukken en, zo wisten zij mij te vertellen, een aantal vergelijkbare zaken met succes hadden afgerond.” 

De dienstverlening

“Hoe kunnen we ons beleid zo aanpassen dat we geen onnodige risico’s lopen op witwaspraktijken of het financieren van terrorisme danwel het in strijd met de sanctieregelgeving handelen?”

“Kneppelhout heeft ons geholpen verantwoording aan de bank af te leggen over onze bedrijfsactiviteiten in Soedan. Daarnaast hebben we ons laten adviseren: hoe kunnen we ons beleid zo aanpassen, dat we ook in de toekomst zakendoen met betrouwbare business partners en geen onnodige risico’s lopen op witwaspraktijken of het financieren van terrorisme danwel het in strijd met opgelegde Sancties handelen? Bijvoorbeeld door nieuwe partners standaard te laten screenen door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf.

In samenwerking met onze kwaliteitsmanager hebben we het beleid en de procedures aangescherpt, die we vervolgens hebben laten toetsen door Kneppelhout. Hoewel we op dit moment geen zaken meer doen met sanctielanden, zijn we ons er wel van bewust dat de wet- en regelgeving voortdurend verandert en er altijd nieuwe landen bijkomen of afvallen. Dit is dan ook iets wat we continue in de gaten houden.” 

De samenwerking

“De bank beveelt Kneppelhout niet voor niets aan, andere kantoren zijn nog niet zo ver.”

Patrick: “Ik zou Kneppelhout aanbevelen, zeker op dit gebied, ze zijn écht gespecialiseerd in sancties en exportcontrole en hebben strepen voor op de rest van de markt. Het is niet voor niets dat de bank hen aanbeveelt, de andere kantoren zijn nog niet zover.

Het team van Marc Padberg en Tim Hesselink is heel vakbekwaam. Ze begrepen direct de urgentie voor ons. Stel je voor dat ze hadden gezegd: we hebben pas over een maand tijd! Dat zou rampzalig zijn geweest.  Ja, we zijn erg goed bediend.

Zonder Kneppelhout was het nooit gelukt om alles op tijd rond te krijgen voor de financiering, zodat we door konden gaan met het bouwen van verschillende locaties. Dankzij het advies kan de groepsvennootschap in kwestie uit Soedan nu 100% legaal de werkzaamheden verrichten. Overigens hebben we het bedrijf wel verkocht, we hebben niet meer de ambitie om in sanctielanden actief te zijn.”