Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Hoe om te gaan met een zieke werknemer die stiekem ergens anders werkt?

Op staande voet ontslaan. Althans, dat vond een werkgever in een kwestie die bij de rechtbank Midden-Nederland centraal stond.

Wat was er aan de hand?

Bij een werkgever was een 44-jarige werkneemster als supervisor in dienst. Nadat zij daar ongeveer 3 jaar had gewerkt, meldde zij zich ziek vanwege fysieke klachten. Op een bepaald moment ontving de werkgever via derden diverse foto- en filmbeelden van de werkneemster. Hierop was te zien dat zij bij een ander bedrijf door de gang liep, achter een linnenkar, in een blauw t-shirt (wat door de werkgever als bedrijfskleding van een andere onderneming werd herkend) en met een badge om. Ook had de werkgever een rooster in handen gekregen waarop duidelijk de naam van de werkneemster was te zien. Volgens de werkgever bleek uit dit alles dat de werkneemster ergens anders werkte, dit terwijl zij had aangegeven ziek te zijn en daardoor niet kon werken. Als gevolg hiervan werd de werkneemster op staande voet ontslagen waarop zij een zaak begon.

De verklaring van de werkneemster

De werkneemster bevestigde dat zij degene was op de beeldopnames, maar ze ontkende toen aan het werk te zijn geweest. Ze gaf aan dat ze met een vriendin, die bij dat andere bedrijf zou werken, een paar uur had meegelopen omdat ze er even tussenuit moest. Verder gaf ze aan dat ze voor het meelopen het blauwe t-shirt had ontvangen. Tot slot verklaarde de werkneemster dat de naam op het rooster niet naar haar verwees.

De uitspraak van de rechter

De rechter ging niet mee in het verhaal van de werkneemster. Hij vond de verklaringen ongeloofwaardig, onder meer omdat de werkneemster niet kon uitleggen hoe zij dan achter de linnenkar terecht was gekomen als zij alleen even meeliep met een vriendin. Daarnaast kon de werkneemster onvoldoende toelichten wat zij in die paar uur dan precies had gedaan. Verder woog de rechter mee dat de werkneemster een te vage verklaring gaf over het blauwe t-shirt dat zij droeg, vooral omdat de werkgever dit shirt als bedrijfskleding had herkend. Ook vond de rechter het relevant dat de bedrijfsarts niets had geadviseerd over dat het voor de werkneemster nodig was om er even tussenuit te zijn en afleiding te zoeken op een andere werkplek.

Gelet op dit alles kwam de rechter tot de conclusie dat het ontslag van de werkneemster terecht was en in stand bleef.

Webinar

Op dinsdag 26 april organiseerden wij het webinar ‘Hoe ver mag u als werkgever gaan bij controle van een zieke werknemer? Tijdens dit webinar gaven wij antwoord op vragen als:

  • Mag u de zieke werknemer thuis bellen om te informeren hoe het gaat en hoelang de ziekte nog gaat duren?
  • Mag u de zieke werknemer thuis bezoeken voor controle?
  • Welke maatregelen kunt u nemen als de werknemer niet voldoet aan zijn of haar (re-integratie) verplichtingen?

Heeft u het webinar gemist? Klik dan op onderstaande button om het webinar terug te kijken.

Bekijk het webinar terug

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme