Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

CSRD: Jaarverslag over duurzaamheid

SVA (Stichting Vervoeradres) is opgericht in 1946 door brancheorganisaties van goederenvervoer over de weg en over binnenwateren en de belangenorganisatie van verladers. Voor nummer 100 van haar tijdschrift ‘Weg en Wagen’ werden collega’s Britt van Beveren en Jord Sanders gevraagd hun visie te delen over de Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”).

Op 5 januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”) in werking getreden. Deze nieuwe richtlijn verplicht (grote) ondernemingen om te rapporteren over duurzaamheid. In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de algemene betekenis van de CSRD. Ook wordt nader ingegaan op de gevolgen van de CSRD voor kleine ondernemingen, met name het aanleveren van informatie in de waardeketen, zoals de transport en logistiek.

Wat houdt de CSRD in?

In 2013 besloot het Europees Parlement dat bedrijven transparanter moeten zijn over hun interne duurzaamheidsbeleid. Bedrijven moeten duurzaamheidsrisico’s identificeren om het vertrouwen van investeerders en consumenten te vergroten. Dit rapporteren van duurzaamheidsrisico’s omvat het monitoren en beheren van duurzaamheidsprestaties, hetgeen inzicht geeft in de impact van bedrijven op de samenleving. In oktober 2014 werd de Non-Financial Reporting Directive (“NFRD”) aangenomen om deze rapportageverplichting te concretiseren.

Lees het volledige artikel op de site van SVA: Weg en Wagen, 2023, Nr. 100

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme