Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Uw fusie of overname in goede banen leiden?

Kneppelhout advocaten - ondernemingsrecht

Uw fusie of overname in goede banen leiden?

Staat er een fusie of overname op de planning? Dan is het zaak om het hele proces in goede banen te leiden. Lees hier alles over fusies en overnames.

Of u uw bedrijf nu wilt uitbreiden, verkopen of fuseren, het is voor alle stakeholders belangrijk dat de fusie of overname in goede banen wordt geleid. U wilt natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan. Lees hier alles over fusies en overnames en hoe de ondernemingsrecht advocaten van Kneppelhout u hiermee kunnen helpen.

Wat zijn fusies en overnames?

De termen ‘fusies’ en ‘overnames’, in het Engels ‘Mergers & Acquisitions’, afgekort ‘M&A’, worden vaak in één adem genoemd. Toch zit er een fundamenteel verschil tussen fusies en overnames.

Bij een fusie vormen twee of meerdere bedrijven samen één nieuwe onderneming. Vaak gaat het om ondernemingen van ongeveer dezelfde grootte die samen verdergaan. Na de fusie worden de eigenaren van de verschillende bedrijven gezamenlijk eigenaar van de nieuwe onderneming. Doorgaans gaat deze verder onder een nieuwe identiteit.

In het geval van een overname is er vaak geen sprake van gelijke ondernemingen. Bij een overname koopt de ene onderneming namelijk de andere onderneming. Na de overname zijn er een aantal mogelijkheden. De overgenomen onderneming blijft voortbestaan in de groep van de koper, de koper fuseert alsnog de onderneming in haar eigen onderneming of de overgenomen onderneming wordt geliquideerd. Een ondernemingsrecht advocaat kan u adviseren over de geschikte structuur na de overname.  

Waarom een fusie of overname?

Voor een fusie of overname zijn allerlei redenen te bedenken. Denk aan economische motieven of strategische drijfveren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

 • Uitbreiding van dienstverlening of klantenbestand 
 • Kostenefficiëntie door schaalvoordelen 
 • Groter marktaandeel 
 • Sterkere concurrentiepositie 
 • Uitwisseling van specialistische kennis  
 • Internationale uitbreiding 
 • Verkoop door DGA of grootaandeelhouder 
 • Strategiewijziging 
 • Vijandige overname 
 • Bedrijfsopvolging (of een gebrek daaraan) 

Soorten fusies en overnames

Er worden diverse soorten fusies en overnames onderscheiden. Een ondernemingsrecht advocaat kan u adviseren over de meest geschikte vorm voor uw situatie en wensen.   

 • Aandelenverkoop 
 • Activatransactie 
 • Juridische fusie / afsplitsing 
 • Bestuurlijke fusie 
 • Privatisering 
 • Samenwerking

Vraag & antwoord: met Job Bezemer, advocaat ondernemingsrecht bij Kneppelhout en expert in fusies en overnames

Wat doet een ondernemingsrecht advocaat bij een fusie of overname?

“Bij een fusie of overname zorgen wij voor onze klant (de koper of verkoper) voor een goed beeld van wat er wordt gekocht of verkocht. Het is dan ook essentieel om de risico’s van tevoren goed in kaart te brengen en alles juridisch af te dekken. In de transactiedocumentatie (de stukken waarin de afspraken tussen partijen worden uitgewerkt) wordt hier vervolgens een balans in gevonden. Het doel hiervan is dat alle partijen tevreden zijn en de fusie of overname geformaliseerd kan worden. Als ondernemingsrecht advocaat voorkom je dat klanten tijdens of zelfs na de fusie of overname voor verrassingen komen te staan. Daarom is het altijd aan te raden om een kantoor met de juiste kennis en ervaring aan te laten haken om het proces soepel en juridisch kloppend te laten verlopen.”

“Afhankelijk van de situatie en de wens van de klant, gaan wij onder andere aan de slag met boekenonderzoek, onderhandelingen, de overdracht van de aandelen, intentieverklaringen en het opmaken van geheimhoudingsverklaringen.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk noemen?

“Ik bedien vooral het grotere MKB bij het uitbreiden van hun bedrijfsactiviteiten door middel van overnames van kleinere partijen. Daarnaast helpen we private equity maatschappijen bij acquisities. Ook staan we directeur-grootaandeelhouders bij die in hun opvolging niemand hebben gevonden en dan gaan verkopen.”

“Een voorbeeld van een ‘win’ voor een klant? Bij een overname stonden we de koper bij en tijdens ons onderzoek constateerden we dat de verkoper een bepaalde software exportvergunning niet had. Als de overname zonder dit inzicht was doorgegaan, dan liep onze klant het risico op een forse boete van een toezichthouder.”

Wat typeert een samenwerking met Kneppelhout?

“We beseffen heel goed dat niet iedereen is geïnteresseerd in de juridische fijnslijperij tussen advocaten. Onze pragmatische aanpak is dan ook kenmerkend voor Kneppelhout. Wij zorgen ervoor dat het gehele proces tijdens een fusie of overname juridisch klopt, zodat onze klanten zich kunnen blijven focussen op hun business. We willen vooral dat de klant krijgt wat hij of zij nodig heeft.’’

Over Kneppelhout & team advocaten ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht advocaten die net zo goed vanuit de business denken, als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in de context van uw onderneming, zodat we samen ondernemingsrechtelijke problemen voorkomen en oplossen. We doen dit met een multidisciplinaire aanpak: het team wordt afgestemd op uw vraagstuk.

Ondernemingsrecht heeft raakvlakken met arbeidsrecht, intellectueel eigendom, handel, industrie en logistiek en ook met vastgoed- en omgevingsrecht en douane, sancties en exportcontrole. Dat is het voordeel van een full-service kantoor: we zijn zo klein als kan en zo groot als nodig is.

Lees meer over ons

Meer weten over fusies en overnames?

Wilt u meer informatie over fusies en overnames en hoe onze advocaten u op weg kunnen helpen? Neem dan contact op met Job Bezemer, advocaat ondernemingsrecht bij Kneppelhout en expert in fusies en overnames.

Bij Kneppelhout wordt het succesvol volbrengen van een fusie of overname afgerond met een champagnemoment. Deze positieve noot is een van de redenen waarom ik het werk in dit specifieke rechtsgebied zo leuk vindt.”

Job Bezemer

Job Bezemer
Partner, Advocaat

Telefoon  +31 (0) 10 400 51 59
Mobiel      +31 (0) 6 427 813 78
E-mail       jbz@kneppelhout.nl