Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Beslaglegging: juridische overwegingen en procedures

Beslaglegging

Beslaglegging

Beslaglegging is een complex maar essentieel aspect van het Nederlandse rechtssysteem bij het verhalen van schulden. Het vereist nauwkeurige juridische kennis en zorgvuldige uitvoering. Lees meer over beslaglegging.

Beslaglegging is een krachtig juridisch instrument dat wordt ingezet ter waarborging van financiële claims en om te voorkomen dat vermogensbestanddelen aan het verhaal van schuldeisers worden onttrokken. In dit artikel wordt de procedure van beslaglegging in Nederland uiteengezet, evenals de juridische implicaties en aandachtspunten die hierbij komen kijken.

Wat is beslaglegging?

Beslaglegging is een juridische procedure waarbij een schuldeiser, door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder en met verlof van de rechter, goederen van een schuldenaar in beslag neemt om een vordering te verzekeren. Dit kan zowel op materiële goederen als op financiële activa zoals bankrekeningen worden toegepast.

Welke typen beslag zijn er?

Er bestaan verschillende vormen van beslag:

  • Conservatoir beslag: Dit is een voorlopige maatregel om te voorkomen dat de schuldenaar zijn vermogen ontvreemdt terwijl de procedure nog loopt. Conservatoir beslag wordt gelegd voordat er een definitieve rechterlijke beslissing is over de vordering.
  • Executoriaal beslag: Dit type beslag wordt gelegd nadat een rechterlijke uitspraak (vonnis, beschikking) of andere executoriale titel is verkregen waarmee de vordering kan worden verhaald op de goederen van de schuldenaar.

Procedure van beslaglegging

Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof van de voorzieningenrechter vereist. De schuldeiser dient daartoe een verzoekschrift in te dienen, ondersteund door documentatie die de vordering onderbouwt.

Na het verkrijgen van het verlof, wordt de beslaglegging uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder. Deze zal de schuldenaar informeren over het beslag en de beslagen goederen of activa registreren.

Na het leggen van conservatoir beslag dient de schuldeiser binnen een door de rechter gestelde termijn (vaak 14 dagen) een hoofdprocedure te starten om de vordering te laten toetsen. Slaagt de schuldeiser in deze procedure, dan kan het conservatoir beslag worden omgezet in een executoriaal beslag.

Juridische implicaties van beslaglegging en praktische overwegingen

Juridische implicaties

De schuldenaar moet het beslag respecteren en mag de beslagen goederen niet vervreemden of beschadigen. Tegelijkertijd heeft de schuldenaar het recht om juridisch bezwaar te maken tegen het beslag.

Indien het beslag onrechtmatig wordt geacht, kan de schuldeiser aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de schuldenaar hierdoor lijdt. Dit benadrukt het belang van een zorgvuldige afweging en onderbouwing alvorens tot beslaglegging over te gaan.

Praktische overwegingen

Het kiezen van de juiste objecten voor beslaglegging is cruciaal. Het is van belang dat deze objecten voldoende waarde vertegenwoordigen om de vordering te dekken, maar ook dat ze niet excessief zijn in het licht van de vordering.

Een goede communicatie met de gerechtsdeurwaarder is essentieel. Deze professional kan adviseren over de haalbaarheid en strategie van de beslaglegging.

In sommige gevallen kan het beheer van beslagen goederen complex zijn, vooral als het gaat om bederfelijke waren of goederen die onderhoud vereisen. Hier moet strategisch over worden nagedacht.

Conclusie

Beslaglegging is een complex maar essentieel aspect van het Nederlandse rechtssysteem bij het verhalen van schulden. Het vereist nauwkeurige juridische kennis en zorgvuldige uitvoering. Schuldeisers moeten zich bewust zijn van de juridische en praktische implicaties van beslaglegging en dienen te allen tijde juridisch advies in te winnen om hun positie te versterken en risico’s te minimaliseren.

Vraag & antwoord: met Joost Wery, advocaat handel, industrie en logistiek bij Kneppelhout en expert in beslaglegging

Wat is de rol van een advocaat bij beslaglegging?

“Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof van de voorzieningenrechter vereist. De advocaat van de schuldeiser dient daartoe een verzoekschrift in te dienen, ondersteund door documentatie die de vordering onderbouwt. Zonder bijstand van een advocaat is beslaglegging niet mogelijk.

Na het verkrijgen van het verlof, wordt de beslaglegging, uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder. Deze zal (de advocaat van) de schuldenaar informeren over het beslag en de beslagen goederen of activa registreren.”

Wat typeert een samenwerking met Kneppelhout?

“Een samenwerking met Kneppelhout kenmerkt zich erdoor dat wij in goed overleg met u als klant, met de deurwaarder en met de voorzieningenrechter, op verantwoorde wijze het maximaal (ver)haalbare met beslag voor u veiligstellen.”

Over Kneppelhout & team advocaten handel, industrie en logistiek

Advocaten die net zo goed vanuit de business denken, als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in de context van uw onderneming. Zodat we samen (internationale) juridische problemen kunnen voorkomen én oplossen.

Onze aanpak is multidisciplinair: het team wordt afgestemd op uw vraagstuk. Ook wanneer dit specifieke kennis van bijvoorbeeld verzekerings- of handelsrecht vereist, of extra internationale ondersteuning kan gebruiken. Juridische kwesties in de handel, industrie en logistiek hebben raakvlakken met raakvlakken met douane, sancties en exportcontrole, ondernemingsrecht en soms ook met arbeidsrecht, intellectueel eigendom en vastgoed- en omgevingsrecht. Dat is het voordeel van een full-service kantoor: we zijn zo klein als kan en zo groot als nodig is.

Lees meer over ons

Meer weten over beslaglegging?

Wilt u meer informatie over overslag? Neem dan contact op met Joost Wery, advocaat handel, industrie en logistiek bij Kneppelhout en expert in beslaglegging.

“Als klant staat u bij ons centraal en proberen wij altijd op verantwoorde wijze het maximaal (ver)haalbare met beslag voor u veiligstellen.”

Joost Wery
Partner, Advocaat

Telefoon   +31 (0)10 400 51 00
Mobiel      +31 6 426 543 75
E-mail       jw@kneppelhout.nl