Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Arbitrage: een interessant alternatief voor uw onderneming

Handel industrie logistiek Kneppelhout advocaten advocatenkantoor Rotterdam

Arbitrage: een interessant alternatief voor uw onderneming

In de internationale handelspraktijk maken partijen vaak gebruik van arbitrage om geschillen te beslechten. Lees meer over arbitrage.

In de internationale handelspraktijk maken partijen vaak gebruik van arbitrage om geschillen te beslechten. Maar wat houdt arbitrage precies in? En is het wellicht ook een interessant middel voor u als ondernemer?

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Waar een conflict normaal gesproken uiteindelijk bij de rechtbank belandt, kunnen partijen in plaats daarvan ook voor arbitrage kiezen.

In arbitrage krijgen partijen meer vrijheid om de procedure zelf in te richten. Heeft u bijvoorbeeld een Chinese wederpartij en wilt u allebei een mogelijk conflict niet uitvechten voor de nationale rechter van de ander? Dan kan arbitrage een goed alternatief zijn. Zo is het mogelijk dat partijen een neutrale plaats overeenkomen voor de geschillenbeslechting, zoals Zwitserland of Singapore. Ook kan afgesproken worden dat de procedure bijvoorbeeld in de Engelse taal wordt gevoerd, zodat het voor beide partijen goed te volgen is.

Deze mogelijkheden maken dat arbitrage met name in de internationale handelspraktijk een veelgebruikt middel is. Een arbitraal vonnis is bovendien net zo ‘geldig’ als een vonnis van de rechtbank. Onder omstandigheden heb je er zelfs meer aan (zie onderstaand onder ‘Wat zijn de voordelen van arbitrage?’).

Hoe kies je voor arbitrage?

Als er een conflict ontstaat met een andere partij, kan u er niet eenzijdig voor kiezen om een arbitrageprocedure te starten. Een arbitrage kan alleen gestart worden als partijen samen een arbitrageovereenkomst hebben afgesloten. Meestal staat zo’n arbitrageovereenkomst in een apart artikel in de commerciële overeenkomst die partijen met elkaar zijn aangegaan. Als er in de uitvoering van die overeenkomst vervolgens iets fout gaat, kan een arbitrage gestart worden.

Maar ook na het ontstaan van een conflict kunnen partijen alsnog overeenkomen dat hun geschil beslecht zal worden middels arbitrage. Het is belangrijk hier een afzonderlijke, ondertekende overeenkomst voor af te sluiten.

Wat zijn de voordelen van arbitrage?

Arbitrage kan meerdere voordelen opleveren:

  • Vertrouwelijkheid. Als bedrijf zit u er wellicht niet op te wachten dat uw rechtszaak breed uitgemeten wordt in de media, of dat concurrenten een bepaald geschil kunnen volgen in de rechtszaal. De arbitrages bij de meeste instituten zijn strikt vertrouwelijk (en anders kan deze vertrouwelijkheid afgesproken worden), zodat het voor de buitenwereld vaak niet eens kenbaar is dat er überhaupt een geschil speelt tussen partijen;
  • Procedurele vrijheid. Partijen kunnen (al dan niet samen met het arbitraal tribunaal) zelf invulling geven aan de procedure. Er kunnen afspraken worden gemaakt over de plaats van de procedure, het aantal arbiters (één of drie), het toepasselijke recht, de taal van de procedure, hoeveel stukken moeten er worden uitgewisseld, moeten er getuigen worden gehoord, kan de zitting misschien beter online plaatsvinden, etc.;
  • Expertise van het tribunaal. Partijen kunnen ook invloed uitoefenen op de persoon van de arbiters (of deze direct zelf benoemen). Betreft het bijvoorbeeld een complex technisch geschil? Dan kan ervoor gekozen worden om naast twee juristen, één technicus met veel verstand van de specifieke branche te benoemen;
  • ‘Je geld halen’. Zeker als de wederpartij is gevestigd buiten de Europese Unie, kan het na het behalen van een positief rechtbankvonnis nog wel eens lastig zijn om uw geld daadwerkelijk betaald te krijgen. In landen als China hebben ze aan een Nederlands vonnis niet zo veel boodschap, nu zo’n vonnis daar niet wordt erkend. Met een arbitraal vonnis ligt dit echter anders. Vanwege het Verdrag van New York 1958, waarbij vele belangrijke handelspartners zoals China, de Verenigde Staten, India, etc. zijn aangesloten, kan een arbitraal vonnis aldaar stukken gemakkelijker worden uitgewonnen dan een rechtbankvonnis;
  • Snelheid. In de meeste gevallen bestaat er in arbitrage geen mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dat betekent dat er sneller een einde kan komen aan een voortslepend conflict;
  • Proceskostenvergoeding. Het is mogelijk om uw volledige proceskosten vergoed te krijgen (dus ook de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten op basis van over te leggen facturen). In een rechtbankprocedure wordt bij winst in de praktijk slechts een fractie van deze kosten vergoed. Let wel: dit geldt enkel indien u als partij volledig (of grotendeels) in het gelijk wordt gesteld. Bij verlies van de procedure kan het dus ook zo zijn dat u de kosten van de wederpartij moet vergoeden.

Vraag & antwoord: met Céline Goedhart, advocaat handel, industrie en logistiek bij Kneppelhout en expert in arbitrage.

Wat is de rol van een advocaat in arbitrage?

“Het is niet verplicht om u door een advocaat bij te laten staan in arbitrage. Toch zien we dat partijen zich in vrijwel alle zaken wél laten vertegenwoordigen door een advocaat. Tijdens een arbitrageprocedure staan wij onze klanten bij voor het vormgeven van de procedure en het aanvoeren van de juiste argumenten (zeker omdat er veelal geen hoger beroep mogelijk is).”

Zijn er bepaalde arbitrage instituten waar je een arbitrage kan starten?

“Ja, er zijn meerdere arbitrage instituten waar een arbitrage aanhangig kan worden gemaakt. Deze instituten hebben vaak hun eigen arbitrageregels die zien op de te voeren procedure. In de arbitrageovereenkomst wordt vaak opgenomen voor welk instituut partijen kiezen om hun geschil bij onder te brengen.

In Nederland heb je meerdere instituten, waarvan de grootste het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) is. Daarnaast zijn er enkele instituten die zich focussen op een bepaalde branche, zoals UNUM dat zich met name richt op de transportsector. Er zijn ook grotere, internationale instituten, waarvan de ICC International Court of Arbitration veruit de bekendste is.

Overigens is het ook mogelijk om een ‘ad hoc arbitrage’ overeen te komen. De arbitrage wordt dan niet ondergebracht bij een bepaald instituut, maar door de partijen en (de door hen te benoemen) arbiters zelf ingericht.”

Wie zijn de arbiters?

“Partijen kunnen afspreken of zij één of drie arbiters hun zaak willen laten behandelen. Als hier geen afspraken over worden gemaakt, kan het arbitrage instituut hier een knoop over doorhakken. Veelal spreken partijen af dat ieder van hen één arbiter benoemt, waarna deze twee arbiters gezamenlijk de derde arbiter benoemen (de voorzitter van het tribunaal). Daarnaast is het mogelijk dat het arbitrage instituut een lijst met enkele namen verschaft, waarop partijen op anonieme basis hun voorkeuren kunnen aangeven en het instituut over kan gaan tot benoeming.

De rol van ‘arbiter’ is geen beschermd beroep zoals bijvoorbeeld een rechter of een advocaat. Dat betekent dat in principe iedereen als arbiter benoemd kan worden. In de praktijk ziet men echter dat veelal ervaren advocaten of (oud-)rechters als arbiter worden benoemd en op de arbiterlijsten van de arbitrage instituten staan. Daarnaast treden experts (zoals technici) in een bepaalde branche ook op als arbiter. Partijen kunnen ook bepaalde competenties van arbiters vereisen (bijvoorbeeld: aantoonbare kennis van het Nederlandse civiele recht). “

Wat typeert een samenwerking met Kneppelhout?

“Wij denken altijd in het belang van de klant en proberen hem zo goed mogelijk bij te staan. Tijdens een arbitrageprocedure nemen we de klant mee gedurende het proces; het vormgeven van de procedure, het aanvoeren van de juiste argumenten en de juridische adviezen. We denken daarin altijd in praktische oplossingen.”

Over Kneppelhout & team advocaten handel, industrie en logistiek

Advocaten die net zo goed vanuit de business denken, als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in de context van uw onderneming. Zodat we samen (internationale) juridische problemen kunnen voorkomen én oplossen.

Onze aanpak is multidisciplinair: het team wordt afgestemd op uw vraagstuk. Ook wanneer dit specifieke kennis van bijvoorbeeld verzekerings- of handelsrecht vereist, of extra internationale ondersteuning kan gebruiken. Juridische kwesties in de handel, industrie en logistiek hebben raakvlakken met raakvlakken met douane, sancties en exportcontrole, ondernemingsrecht en soms ook met arbeidsrecht, intellectueel eigendom en vastgoed- en omgevingsrecht. Dat is het voordeel van een full-service kantoor: we zijn zo klein als kan en zo groot als nodig is.

Lees meer over ons

Meer weten over arbitrage?

Wilt u meer informatie over arbitrage? Neem dan contact op met Céline Goedhart, advocaat handel, industrie en logistiek bij Kneppelhout en expert in arbitrage.

“Wij denken altijd in het belang van de klant en proberen hem zo goed mogelijk bij te staan. Tijdens een arbitrageprocedure nemen we de klant mee gedurende het proces; het vormgeven van de procedure, het aanvoeren van de juiste argumenten en de juridische adviezen.”

Céline Goedhart

Céline Goedhart
Advocaat

Telefoon   +31 (0) 10 400 51 18
Mobiel      +31 (0) 6 455 130 66
E-mail       cg@kneppelhout.nl

Artikelen binnen de kennisbank van handel, industrie en logistiek

Handel industrie logistiek Kneppelhout advocaten advocatenkantoor Rotterdam
Incoterms®: essentieel voor internationale handel
11 maart 2024