Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Hoe zit het met privacy op de werkvloer?

Privacy

Privacy

Als werkgever moet u voldoen aan de privacywetgeving. Lees hier alles wat u moet weten over de AVG en privacy op de werkvloer.

Op de werkvloer is privacy een steeds belangrijker thema waar de werkgever verantwoordelijkheid voor draagt. Van toezicht houden op werknemers, tot het verwerken van persoonsgegevens: de privacywetgeving verplicht bedrijven om oog te houden op de privacy van onder andere personeel, klanten en bezoekers. De rechten en plichten staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Lees hier alles over privacy op de werkvloer.

Wat verstaan we onder privacy op de werkvloer?

De verwerking van persoonsgegevens is misschien wel het bekendste onderwerp van privacywetgeving. Dit onderwerp is ook van toepassing op de werkvloer: de werkgever bezit allerlei persoonsgegevens over iedere werknemer. Denk aan huisadressen en mogelijk vertrouwelijke gegevens over bijvoorbeeld gezondheid. Deze gegevens dienen zorgvuldig behandeld te worden. Denk aan het veilig opslaan en het vernietigen na een bepaalde termijn. Privacywetgeving op de werkvloer kan daarnaast betrekking hebben op de controle van werknemers vanuit de werkgever. Zo worstelden veel werkgevers met privacygerelateerde vraagstukken tijdens de coronapandemie. Hoe houd je toezicht op werknemers als zij niet op kantoor zijn?

Privacy en de rol van ondernemingsraden

Goed om te weten: de ondernemingsraad (OR) speelt vaak een rol bij het waarborgen van de privacy van de werknemers. Deze rechten en plichten zijn opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden. Zo is er een rol voor de OR weggelegd bij het opstellen van het privacybeleid van een bedrijf. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld beleid wil opstellen over de controle van werknemers thuis of het installeren van een black box in een bus, dan is onder andere toestemming van de OR nodig om dit beleid in de onderneming te kunnen invoeren.

Juridische vraagstukken

De AVG, maar ook artikelen uit de grondwet beschermen de privacy van individuen (werknemers). Het is als werkgever en werknemer dan ook essentieel om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Door een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in te schakelen, krijgt u gedegen advies over de te nemen stappen en weet u wat de mogelijkheden zijn. Vraagstukken die raakvlakken hebben met privacy op de werkvloer zijn:

  • Is er een privacybeleid en is dit beleid (voldoende) bekend binnen de onderneming?
  • Worden de persoonsgegevens van werknemers verwerkt in lijn met de AVG?
  • Worden monitoringsmethoden, zoals opgenomen telefoongesprekken, camera’s en gps-trackers rechtmatig ingezet?
  • Hoe wordt omgegaan met de gegevens van sollicitanten?
  • Hoe kunnen we een intern platform voor onze medewerkers opzetten, zonder hun privacy in het geding te brengen?

Vraag & antwoord: met Eline Cleijman, advocaat arbeidsrecht en specialist in wetgeving rond privacy op de werkvloer

Wat is de rol van privacywetgeving binnen het recht?

“Het recht op privacy is een groot goed binnen het Nederlandse rechtssysteem. Je vindt het dan ook niet alleen terug in de grondwet, maar ook in speciale privacywetgevingen. Sinds 2018, toen de AVG werd ingevoerd, lijkt er meer aandacht te zijn voor privacy. Wat veel mensen niet weten is dat hiervoor ook al wetgeving was die toezag op privacy én dat de AVG specifiek gaat over de verwerking van persoonsgegevens. Zo heeft de invoering van de AVG ervoor gezorgd dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt wat betreft dit onderwerp.”

“Het is een veelomvattend en complex onderwerp dat in veel zaken terugkomt, zo ook binnen het arbeidsrecht.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk noemen?

“We geven vooral veel advies over privacyvraagstukken, bijvoorbeeld over overeenkomsten die partijen onderling moeten afsluiten bij het verwerken van persoonsgegevens. Zo hebben we recentelijk een opdrachtgever geadviseerd over het verwerken van persoonsgegevens in de Verenigde Staten, voor een internationaal evenement. Met de door ons opgestelde overeenkomst tussen de Nederlandse organisator, onze opdrachtgever, en de Amerikaanse organisatie hebben we ervoor gezorgd dat de gegevens van de Nederlandse deelnemers veilig in de VS werden opgeslagen, in lijn met internationale regels én de AVG.”

Wat typeert een samenwerking met Kneppelhout?

“Snel schakelen en korte lijnen staan centraal in onze samenwerking. We denken praktisch mee door echt de bril van de klant op te zetten. Het juridische stuk proberen we praktisch te maken, zodat de werkgever meteen weet wat er te doen staat. Zo denken we bijvoorbeeld ook mee over het opstellen van beleid rond privacy op de werkvloer, nog voordat er een specifiek privacygerelateerd vraagstuk ligt.”

Over Kneppelhout & team advocaten arbeidsrecht

Arbeidsrecht advocaten die net zo goed vanuit de business denken, als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in uw context. Zodat we samen arbeidsrechtelijke problemen voorkomen en oplossen.

Multidisciplinair. Ook als uw vraagstuk een kennisbeding, bestuurdersaansprakelijkheid of internationale uitdaging betreft, behartigen wij uw belangen. Daarvoor werken wij samen met onze collega advocaten van ondernemingsrechtvastgoed- en omgevingsrecht, intellectueel eigendom, douane, sancties en exportcontrole en handel, industrie en logistiek. Zo klein als kan, zo groot als nodig is: als full-service kantoor hebben wij alle kennis in huis.

Lees meer over ons

Meer weten over privacy op de werkvloer?

Wilt u meer informatie over privacy op de werkvloer en hoe onze advocaten u op weg kunnen helpen? Neem dan contact op met Eline Cleijman, advocaat arbeidsrecht bij Kneppelhout en expert in de AVG en privacy in de werksfeer.

Bij Kneppelhout denken we praktisch mee door echt de bril van de klant op te zetten. Het juridische stuk uitvoerbaar maken in de praktijk. Dat is onze specialiteit.”

Eline Cleijman

Eline Cleijman
Advocaat

Telefoon   +31 (0) 10 400 51 60
Mobiel      +31 (0) 6 823 642 82
E-mail       ec@kneppelhout.nl