Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Alles wat u moet weten over medezeggenschapsrecht en de rol van een ondernemingsraad

Arbeidsrecht Kneppelhout advocaten advocatenkantoor Rotterdam

Alles wat u moet weten over medezeggenschapsrecht en de rol van een ondernemingsraad

Het medezeggenschapsrecht en de ondernemingsraad zorgen ervoor dat werknemers worden betrokken bij besluiten binnen de organisatie. Lees hier meer.

Wetgeving rondom medezeggenschap en ondernemingsraden zorgt ervoor dat werknemers worden betrokken bij diverse besluiten binnen de organisatie. Deze beslissingen kunnen immers een grote impact hebben op de werksituatie van werknemers. Lees hier alles over het medezeggenschapsrecht, de rol van een ondernemingsraad en de WOR.

Wat is medezeggenschapsrecht?

Werknemers hebben in Nederland recht op medezeggenschap binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Hoe deze medezeggenschap er precies uitziet is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Bestaat een organisatie uit 10 tot 50 medewerkers? Dan is er vaak sprake van een personeelsvertegenwoordiging (pvt). Bij meer dan 50 werknemers is een bedrijf verplicht om een ondernemingsraad (OR) op te richten. Een OR heeft meer verantwoordelijkheden en rechten dan een pvt. Zo waarborgt de OR de afspraken rondom arbeidsvoorwaarden en heeft het adviesrecht. Het medezeggenschapsrecht is voornamelijk vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Het belang van medezeggenschap

Sinds 1950 wordt de medezeggenschap bij wet geregeld in de WOR. Hierdoor ontstond er toezicht op en waarborging van de rechten en plichten van organisaties wat betreft de inspraak van werknemers. Door medezeggenschap van het personeel ontstaat er balans tussen medewerkers en de directie. Personeel kan, tot op zekere hoogte, meepraten over besluiten die impact hebben op het beleid van de organisatie. Medewerkers kunnen opkomen voor hun rechten en belangen, maar ook voor die van de organisatie zelf en de bedrijfscultuur.

Rechten binnen het medezeggenschapsrecht

Afhankelijk van het medezeggenschapsorgaan bij uw organisatie, gelden er andere rechten en verplichtingen. Enkele rechten die horen bij medezeggenschap zijn:

  • Recht op informatie: de ondernemingsraad heeft recht op basisinformatie en kan zelf vragen om informatie. 
  • Overlegrecht: tenminste twee keer per jaar komen de directie en de OR bij elkaar tijdens een overlegvergadering. 
  • Adviesrecht: de OR wordt in bepaalde situaties in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie of expansie. 
  • Instemmingsrecht: de directie heeft instemming van de ondernemingsraad nodig bij bepaalde besluiten. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van arbeids- en rusttijden. 
  • Initiatiefrecht: de OR heeft het recht om zelf een voorstel in te dienen over alles wat betrekking heeft op de onderneming. Het bestuur is verplicht om hierop te reageren.

Vraag & antwoord: met Arnold Birkhoff, partner en advocaat arbeidsrecht bij Kneppelhout en expert in medezeggenschapsrecht en ondernemingsraden

Hoe ziet een medezeggenschapstraject er bij Kneppelhout uit?

“Dat is volledig afhankelijk van de situatie. Ik help met advies, maar word ook vaak genoeg betrokken bij de uitvoering. Denk aan sessies met de ondernemingsraad en bestuurders, waarin ik los van elkaar de verschillende belangen inventariseer. Ik kijk welke punten voor beide partijen van belang zijn, zoals de bezetting, een te laag kennisniveau van werknemers en een mogelijke fusie. In vervolggesprekken zorg ik er als ‘middleman’ voor dat iedereen tevreden naar buiten loopt. Daarnaast denk ik bij elke stap aan de mogelijkheden én doemscenario’s. Zo kunnen mogelijke geschillen worden voorkomen.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk noemen?

“Voor een klant zijn we na een grote fusie van zes ondernemingsraden en een centrale ondernemingsraad overgegaan naar één ondernemingsraad voor de hele groep. Dat hebben we in twee sessies uitvoerig met elkaar besproken, met een blauwdruk als resultaat. Uiteindelijk hebben wij nog voor alle juridische vastleggingen gezorgd. De eerste berichten van de nieuwe OR zijn positief, dus dat is de kroon op ons werk.”

Wat maakt het medezeggenschapsrecht voor jou interessant?

“Door mijn betrokkenheid, als externe partij met een helicopterview, zorg ik ervoor dat zowel het bestuur als de leden van een ondernemingsraad tevreden zijn met de besluiten. Ik wil niet zeggen dat het vanzelf gaat, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: alle neuzen dezelfde kant op krijgen omdat dat in het belang van de onderneming is.”

Over Kneppelhout & team advocaten arbeidsrecht

Arbeidsrecht advocaten die net zo goed vanuit de business denken, als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in uw context. Zodat we samen arbeidsrechtelijke problemen voorkomen en oplossen.

Multidisciplinair. Ook als uw vraagstuk een kennisbeding, bestuurdersaansprakelijkheid of internationale uitdaging betreft, behartigen wij uw belangen. Daarvoor werken wij samen met onze collega advocaten van ondernemingsrechtvastgoed- en omgevingsrecht, intellectueel eigendom, douane, sancties en exportcontrole en handel, industrie en logistiek. Zo klein als kan, zo groot als nodig is: als full-service kantoor hebben wij alle kennis in huis.

Lees meer over ons

Meer weten over medezeggenschapsrecht en ondernemingsraden?

Wilt u meer informatie over medezeggenschapsrecht en hoe onze advocaten u op weg kunnen helpen? Neem dan contact op met Arnold Birkhoff, advocaat arbeidsrecht bij Kneppelhout en expert in medezeggenschapsrecht.

“Mensen uit een ondernemingsraad zijn de mensen die het bedrijf een warm hart toedragen en weten waar ze het over hebben. Ik vind dat razend interessant en plezierig om mee te werken.’’

Arnold Birkhoff
Partner, Advocaat

Telefoon   +31 (0) 10 400 51 50
Mobiel      +31 (0) 6 512 106 89
E-mail       abi@kneppelhout.nl