Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Direct juridisch advies

Versterking van de positie van voedselleveranciers

Kneppelhout advocaten - Versterking van de positie van voedselleveranciers
Per 1 november 2021 is de Wet oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (hierna: de wet) in werking getreden. De wet is gepubliceerd op 15 april 2021 (relevant vanwege het overgangsrecht) en is een implementatie van de Europese richtlijn (EU) 2019/633. Inwerkingtreding hiervan heeft grote gevolgen voor de onderlinge onderhandelingspositie van boeren, tuinders en...
Lees verder
WBTR - Ontslag van bestuurder
Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WTBR) in werking getreden. Deze wet kent een lange voorgeschiedenis en het wetsvoorstel is meerdere keren gewijzigd geweest, maar op 11 december 2020 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De wet heeft gevolgen voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. In dit...
Lees verder
Verontreinigde levensmiddelen: vernietigen, terugsturen of (weder)uitvoeren?
Indien blijkt dat een partij levensmiddelen verontreinigd is en niet aan de in de EU gestelde wet- en regelgeving voldoet, staan bedrijven voor de vraag wat er met deze levensmiddelen dient te gebeuren. De NVWA stelt zich al snel op het standpunt dat de partij vernietigd dient te worden, terwijl de wet- en regelgeving in...
Lees verder
1 2