Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Overheid en instellingen

Overheid en instellingen

Ons rechtssysteem draagt bij aan het ordenen van onze samenleving zodat iedereen in vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid kan leven. Alleen wat als u zich hierin beperkt voelt en hinder ondervindt van een overheidsbesluit? En vice versa, hoe zorgt u er als overheid voor dat de wet- en regelgeving wel gewoon nageleefd wordt? Hoe dat te borgen in besluiten en overeenkomsten? Regels zijn er immers ook niet voor niets. Onze advocaten werken op het snijvlak van publiek- en privaatrecht en helpen u graag op weg. Door te zorgen voor duidelijke afspraken en, in geval van een geschil, te zorgen voor een oplossing.

Uw uitdagingen

Als overheid, bedrijf en burger hebt u – hoe dan ook – te maken met het publiekrecht. Een greep uit de vraagstukken die kunnen spelen:

 • Wat te doen als uw onderneming wordt belemmerd door een overheidsbesluit?
 • Hoe gaat u te werk bij een onderhandeling tussen (diverse) markt- en overheidspartijen?
 • Hoe geeft u de samenwerking tussen u en de overheid vorm, bijv. bij ruimtelijke ordening?
 • Hoe voorkomt u schade en beperkt u uw aansprakelijkheid, als overheid of als ondernemer?
 • Wat moet u doen bij een dreigend geschil en hoe voorkomt u escalatie?

In welke situatie uw onderneming of overheid ook terecht komt, u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn. Bijvoorbeeld wanneer niet conform wet- en regelgeving wordt gehandeld en er gehandhaafd moet worden/wordt of wanneer er sprake is van een conflict tussen bedrijf en overheid. Want een geschil, groot of klein, kunt u met het juiste advies goed oplossen en zelfs voorkomen.

Onze expertise

De advocaten actief voor overheid en instellingen hebben veel kennis en ervaring op het gebied van:

 • Algemeen bestuursrecht
 • (Overheids)aansprakelijkheid
 • Grondverwerving en -uitgifte
 • Gezondheidsrecht
 • Omgevingsrecht
 • Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving
 • Warmte- en energierecht
 • Waterrecht
 • Onderwijsrecht
 • Wet open overheid (voorheen: Wet openbaarheid van bestuur)
 • Subsidies
 • Staatsrecht (Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapwet en Wet gemeenschappelijke regelingen)

Van het maken van of advies over overeenkomsten, tot aan bijstand bij geschillen en procedures of arbitrage: bij ons kunt u terecht met al uw vragen over overheid en instellingen.

Overheid en instellingen

Advocaten die net zo goed vanuit de business denken als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in de context van uw instantie of onderneming. Zodat we samen juridische problemen kunnen voorkomen én oplossen.

Onze aanpak is multidisciplinair: het team wordt afgestemd op uw vraagstuk. Ook wanneer dit specifieke kennis van bijvoorbeeld vennootschaps- of verzekeringsrecht vereist, of extra Internationale ondersteuning kan gebruiken. Juridische kwesties binnen de overheid en instellingen kunnen raakvlakken hebben met arbeidsrecht, vastgoed en bestuursrecht en soms ook handel, industrie en logistiek en douanerecht. Dat is het voordeel van een full-service kantoor: we zijn zo klein als kan en zo groot als nodig is.

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Toezicht, handhaving, advies & procedures, meldingen, vergunningen en subsidies

Omgevingsrecht

 • Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
 • Provinciaal en rijksbeleid
 • Bodembescherming
 • Milieurecht
 • Natuurbeschermingsrecht
 • Warmte- en energierecht

Generieke wetten

 • Waterschapswet
 • Gemeentewet en Provinciewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Waterrecht

 • Waterwet
 • Keur, legger, waterpeil en onderhoudsverplichtingen
 • Handhaving (bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk)
 • Gedoogplichten en onteigening
 • Projectplannen en watervergunningen
 • Waterbergings- en dijkversterkingsprojecten

Grondbeleid en ingrijpen overheid

 • Onteigening
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Belemmeringenwet privaatrecht
 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Nadeelcompensatie en planschade
 • Oneigenlijk grondgebruik/ verjaring

Artikelen en klantverhalen binnen de branche Overheid en instellingen

WNRA Kneppelhout advocaten Rotterdam arbeidsrecht overheid

Overheidswerkgevers en ambtenaren opgelet! Het is bijna 1 januari

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat alle ambtenaren ...
Waterbeheer Kneppelhout advocaten Rotterdam waterwet omgevingsrecht overheid

Water en waterstaatswerken onder de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en (later) de Omgevingswet

Waterbeheer is altijd aan verandering onderhevig. In deze bijdrage worden de mogelijkheden beschreven die overheden (gemeenten en waterbeheerders) hebben om ...
Ontbinding overeenkomst Kneppelhout advocaten Rotterdam ontbinding overeenkomst overheid bouwen wonen

Ontbinding van een overeenkomst: uitgangspunt of uitzondering?

Een huurder van een sociale huurwoning heeft, zonder toestemming van de verhuurder, de woning gedurende acht maanden kosteloos in gebruik ...

Neem contact op

We zijn benieuwd met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen. Vul onderstaand formulier in en ontvang direct advies.

  Waar kunnen we u mee helpen? Algemene vraagArbeidsrechtAziëDouane sancties en exportcontroleHandel industrie en logistiekIntellectueel EigendomOndernemingsrechtVastgoed- en omgevingsrecht