Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Bouwen, wonen en omgeving

Bedrijven, Overheid & Instellingen

Gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijs-instellingen, aannemers, beleggers, projectontwikkelaars, architecten en vele anderen zijn op verschillende terreinen binnen het privaat- en publiekrecht actief. U heeft als gevolg daarvan te maken met een breed pallet aan rechtsgebieden waarvoor soms specialistische juridische deskundigheid gewenst is. Kneppelhout treedt al jaren voor zowel publieke als private rechtspersonen op. Dat betekent dat wij niet alleen veel inhoudelijke kennis in huis hebben over uw sector maar hierbij ook bewust zijn van de politiek-bestuurlijke en commerciële aspecten die onlosmakelijk met uw werkzaamheden zijn verbonden.

Gebiedsontwikkeling en waterrecht

Onze specialisten begeleiden onder meer gemeenten, waterschappen en corporaties bij gebiedsontwikkeling en herontwikkeling. Denk aan de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten en aan onteigening voor het realiseren van infrastructuur, zoals dijkversterkingen of andere waterstaatskundige aanpassingen. Wij toetsen uw plannen voor deze ontwikkelingen vooraf en staan u vervolgens bij voor de rechter om die plannen ook uitgevoerd te krijgen. Verder adviseren wij u bij projectontwikkeling en PPS-constructies. Die advisering betreft ook de contractvorming, zowel voor het opstellen van de benodigde contracten als de toetsing daarvan. Hierbij spelen aspecten als mededinging, staatssteun en aanbesteding uiteraard een belangrijke rol.

Omgevingsrecht met aspecten als externe veiligheid

Als Rotterdams kantoor hebben wij veel klanten die actief zijn in en rondom de Rotterdamse haven. Zij hebben te maken met allerlei specifieke omgevingsrechtelijke aspecten. Daardoor hebben wij veel kennis over externe veiligheid, natuurbescherming en bodemverontreiniging. Aspecten waar ook overheden en instellingen regelmatig mee worden geconfronteerd.

Vastgoed

Een bouwproject staat nooit op zichzelf maar is omgeven door regelgeving, toestemmingen, vergunningen en contracten. Of het nu commercieel vastgoed is, herontwikkeling, sociale woningbouw of een infrastructureel project. Wet- en regelgeving is er altijd en de belangen en het aantal belanghebbenden zijn vaak niet gering. U weet dat als geen ander.

In de voorfase van een project adviseren wij over de beste contractvorm om zo de risico’s voor u te beperken. Tijdens de uitvoeringsfase weten we dat er snel gehandeld moet worden, omdat onnodige vertraging voorkomen moet worden.

Toch kunnen er natuurlijk geschillen ontstaan die zich niet snel laten oplossen. Onze advocaten zullen er dan alles aan doen om het geschil zonder tussenkomst van een rechter of arbiter in uw voordeel beslecht te krijgen. Maar soms is een procedure toch onontkoombaar en is de gang van naar de rechter of de Raad van Arbitrage voor de Bouw nodig. Daarvoor bent u bij Kneppelhout ook aan het juiste adres. Onze advocaten hebben namelijk een uitstekend track-record in zulke juridische procedures.  

Overzien, belangen afwegen en spelen met afwijkingen

Of u nu een projectontwikkelaar of belegger bent, werkzaam bent bij een corporatie of overheid, u bent van de relevante regelgeving doorgaans wel op de hoogte. De kunst is hier effectief mee om te gaan. Wij denken daarbij vanuit de diverse belangen en weten de ruimte die er is, voor u optimaal te benutten.

Kort, direct en helder

Onze specialisten hebben de kennis en ervaring om te kunnen en durven spelen met die afwijkingen. Wij werken goed samen met zowel overheden als ondernemers en hebben alle benodigde specialismen in huis. Want gaat het mis, dan staan wij direct voor u klaar. Onze werkwijze en communicatie is kort, direct en helder. Gewoon doen en waar voor uw geld.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze dienstverlening bestaat uit adviseren, procederen en het maken van contracten op het gebied van:

 • Aanbestedingen
 • Civiel bouwrecht
 • Aansprakelijkheid en verzekeringen
 • PPS en projectontwikkeling
 • Herontwikkeling en herstructurering vastgoed
 • Bouwcontracten (UAV, UAV-GC, FIDIC, DBFM-O, DNR, AVA, etc)
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Grondbeleid en grondbeheer (onteigening, Wet voorkeursrecht gemeenten, pacht/huur, koop/verkoop, landinrichting, bodem en kabels en leidingen)
 • Huurrecht
 • VvE-recht
 • Transacties en overnames
 • Mededinging
 • Staatssteun
 • Waterschaps-, gemeenterecht en Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Waterrecht
 • Omgevingsrecht (vergunningen bouwen, milieu, natuurbescherming, externe veiligheid)
 • Omgevingswet
 • Afvalstoffenrecht en bodem
 • Warmte- en energierecht, waaronder geschillenbeslechting
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Subsidies
 • Bestuurlijk sanctierecht
 • Ambtenaren- en arbeidsrecht
 • Onderwijsrecht

Artikelen en klantverhalen binnen de branche Bouwen, wonen en omgeving

Kneppelhout advocaten vastgoedrecht - (Ver)huur van kantoorruimte: let op de energielabel c-verplichting!

(Ver)huur van kantoorruimte: let op de energielabel c-verplichting!

Met ingang van 1 januari 2023 mag een kantoorgebouw in principe niet meer worden gebruikt als het gebouw niet beschikt ...
Kneppelhout advocaten vastgoed - Vastgoedadvocaten Kneppelhout helpen ondernemers met nieuwe regelgeving

Interview met VG Visie: Vastgoedadvocaten Kneppelhout helpen ondernemers met nieuwe regelgeving

VG Visie is het journalistieke antwoord op de groeiende behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen en te delen ...
Kneppelhout advocaten vastgoedrecht omgevingsrecht - Nieuwe Huisvestingsverordening Rotterdam 2022 vastgesteld: een update

Nieuwe Huisvestingsverordening Rotterdam 2022 vastgesteld: een update

Per 1 september 2022 geldt in de gemeente Rotterdam een nieuwe ‘Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021’ (hierna: Huisvestingsverordening) ...

Neem contact op

We zijn benieuwd met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen. Vul onderstaand formulier in en ontvang direct advies.

  Waar kunnen we u mee helpen? Algemene vraagArbeidsrechtAziëDouane sancties en exportcontroleHandel industrie en logistiekIntellectueel EigendomOndernemingsrechtVastgoed- en omgevingsrecht