Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Onteigenen voor natuur

Alweer dertien jaar geleden kwam de Raad voor het Landelijk Gebied op eigen initiatief met een advies over onteigening als instrument om de (toenmalige) Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. De Raad voor het Landelijk Gebied zag daartoe toen reden, omdat hij vreesde dat de totale taakstelling voor verwerving van nieuwe natuur, robuuste verbindingszones en natte natuur in de EHS niet tijdig gehaald zou worden. Het advies kreeg toen veel aandacht en (onder de radar) ook navolging.

De EHS bestaat niet meer, althans heet nu het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ten behoeve van de realisatie van dit NNN en natuurbehoud en -herstel in bredere zin is het onteigeningsmiddel in de loop der jaren ingezet. Een actueel voorbeeld is de onteigening ten behoeve van het veenweidengebied in de Krimpenerwaard. Het meest bekende voorbeeld is de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder (vanwege verdragsrechtelijke afspraken). Tot slot is er nog het Koninklijk Besluit Pijnacker en het vonnis van de rechtbank Den Haag inzake deze onteigening.

Lees via onderstaande button het volledige artikel dat Gert-Jan de Jager, advocaat Vastgoed- en Omgevingsrecht, schreef voor ‘Tijdschrift voor AGRARISCH RECHT’.

Lees het artikel

 

Meer informatie

Heeft u vragen n.a.v. dit artikel? Neem dan contact op met advocaat Gert-Jan de Jager (gj@kneppelhout.nl), advocaat Vastgoed- en Omgevingsrecht .

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme