Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

De invoering van het UBO-register: opnieuw uitstel

Het Ministerie van Financiën heeft laten weten dat de regeling omtrent de verplichte registratie in het UBO-register nogmaals wordt verlengd. Eerder werd al een tijdelijke regeling ingevoerd, waardoor bedrijven die hun UBO-opgave bij de Kamer van Koophandel hadden ingediend maar waarvan de opgave nog niet was verwerkt, tijdelijk konden volstaan met een ontvangstbevestiging van de UBO-opgave, bijvoorbeeld wanneer bij een financiële instelling moet worden aangetoond dat aan de UBO-registratieverplichting is voldaan. Deze tijdelijke regeling is nu verlengd tot 1 januari 2023.

Uit de Kamerbrief van 14 april 2022, waarmee de tijdelijke regeling eerder werd toegelicht, volgt dat de regeling is ingevoerd vanwege de hoog opgelopen verwerkingstijden bij de Kamer van Koophandel. Doordat veel bedrijven pas op of vlak voor de uiterlijke datum van 27 maart 2022 hun UBO-opgave bij de Kamer van Koophandel hebben ingediend, is bij de Kamer van Koophandel een grote achterstand ontstaan. De doorlooptijd voor een UBO-opgave bedraagt op dit moment ongeveer 25 weken.

Het uitstel van de tijdelijke regeling ziet enkel op het volstaan met een ontvangstbevestiging van de UBO-opgave. Het uitstel ziet uitdrukkelijk niet om de verplichting van bedrijven om de UBO’s te registeren. Deze verplichting geldt onverkort met ingang van 27 maart 2022. Enkel wanneer een bedrijf op of voor 27 maart 2022 een UBO-opgave heeft gedaan, maar deze vanwege vertragingen bij de Kamer van Koophandel nog niet in het UBO-register is verwerkt, kan de opgave tijdelijk worden bewezen met de ontvangstbevestiging van de UBO-opgave.

Meer informatie

Heeft u vragen over de invoering van het UBO-register, neem dan contact op met advocaat ondernemingsrecht Nica Voets (nvo@kneppelhout.nl).

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme