Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Brexit: the next chapter

SVA (Stichting Vervoeradres) is opgericht in 1946 door brancheorganisaties van goederenvervoer over de weg en over binnenwateren en de belangenorganisatie van verladers. Voor nummer 95 van haar tijdschrift ‘Weg en Wagen’ werd collega Eline Mooring gevraagd haar visie te delen over de huidige en toekomstige situatie van Brexit.

Brexit blijft ook in 2022 voor de nodige uitdagingen voor VK en EU bedrijven zorgen. Om te voorkomen dat de bedrijfsvoering verstoord raakt door de nieuwe wet- en regelgeving, is het aan te raden om na te gaan wat de aard is van de problemen die uw bedrijf in het afgelopen jaar heeft ervaren. Zijn die problemen vooral gelegen bij de invoerformaliteiten en levert uw Britse leverancier de goederen onder de Incoterm DDP, dan is het raadzaam om een andere leveringsconditie te kiezen. Door zelf betrokken te zijn bij het invoerproces kunt u beter oplossingsgericht opereren indien zich een probleem voordoet.

Lees het volledige artikel op de site van SVA: Weg en Wagen, Jaargang 36, 2022, Nr. 95

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme