Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Alles wat u moet weten over arbeidsconflicten

Arbeidsrecht Kneppelhout advocaten advocatenkantoor Rotterdam

Alles wat u moet weten over arbeidsconflicten

Heeft u te maken met een conflict op de werkvloer? Lees hier alles wat u moet weten over juridische bijstand en hoe u een arbeidsconflict kunt voorkomen.

Wellicht zit u als werkgever of werknemer onverhoopt midden in een arbeidsconflict. Of u wilt dit in de toekomst juist voorkomen. Hoe dan ook, het is belangrijk om te weten waar u aan toe bent en wat uw rechten en plichten zijn tijdens een arbeidsconflict. Lees hier alles over arbeidsconflicten en hoe een arbeidsrecht advocaat u kunt adviseren over de juiste stappen.

Wanneer is er sprake van een arbeidsconflict?

Een meningsverschil of discussie komt geregeld voor op de werkvloer. Een arbeidsconflict is echter ‘zwaarder’, waarbij regelmatig een onwerkbare situatie tussen twee partijen binnen de organisatie is ontstaan. In de praktijk speelt een arbeidsconflict meestal tussen een werkgever en werknemer, maar soms ook bij werknemers onderling. De aanleiding van het conflict kan uiteenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of arbeidsinhoud.

Juridische vraagstukken bij een arbeidsconflict

Bij het afhandelen of voorkomen van een arbeidsconflict komen diverse juridische vraagstukken kijken: 

  • Wat zijn de te nemen stappen bij het disfunctioneren van een werknemer om verdere escalatie te voorkomen?
  • Kunnen/moeten we een verbetertraject starten of kunnen we overgaan op een ontslagprocedure?
  • Mogen we een werknemer ontslaan in het geval van een verstoorde verhouding? 
  • Is een van de wettelijke ontslagredenen aan de orde en hoe tonen we dit aan?
  • Kan tot ontslag op staande voet worden overgegaan?

Kunt u een arbeidsconflict voorkomen?

Liever voorkomen dan genezen: dat geldt ook voor conflicten op de werkvloer. Hoewel hier geen kant-en-klaar advies voor is, zijn er enkele tips en maatregelen te noemen die de kans op conflicten op de werkvloer kunnen verkleinen.

Als werkgever is het belangrijk om de basis van de arbeidsverhouding op orde te hebben. Denk aan een doordacht HR-beleid. Zorg voor duidelijke verwachtingen door te werken met concrete functieomschrijvingen en organiseer werkoverleggen. Het is daarnaast essentieel om bepaalde signalen te herkennen, zoals tekenen van ontevreden personeel en een hoog verzuimpercentage. Ga in gesprek met werknemers en neem de nodige maatregelen. En mocht een werknemer niet functioneren zoals mag worden verwacht, is het advies om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Hierdoor kunt u mogelijke escalatie en een daadwerkelijk conflict voorkomen. 

Ook als werknemer kunt u een steentje bijdragen aan het voorkomen van onenigheid op de werkvloer. Hierbij is duidelijke en open communicatie cruciaal. Praat met uw leidinggevende of werkgever wanneer u iets dwars zit en opper uw ideeën en wensen. Is er sprake van pesten of discriminatie, dan kunt u meestal terecht bij een vertrouwenspersoon. 

Wat uw rol of situatie ook is, schakel desgewenst een expert in, bijvoorbeeld een arbeidsrecht advocaat of mediator, om advies in te winnen over de te nemen stappen.

Vraag & antwoord: met Rogier van Huussen, advocaat arbeidsrecht bij Kneppelhout en expert in arbeidsconflicten

Wat is de rol van een arbeidsrecht advocaat bij een arbeidsconflict?

“Onze rol is erg veelzijdig en hangt vaak ook af van de daadwerkelijke situatie en het stadium van het conflict. Grofweg kun je onze werkzaamheden onderverdelen in adviseren en procederen. In eerste instantie bekijken we de situatie en de opties: wat is er mogelijk en wat is verstandig?”

“Je ziet dat bij een conflict de emoties hoog op kunnen lopen. Wij proberen zoveel mogelijk de ratio terug te brengen in de situatie. Zo kan een klant meteen willen gaan voor een ontslagprocedure, maar realiseert zich niet altijd de mogelijke gevolgen. Denk aan de kosten, die hoog op kunnen lopen, of emotionele belasting.”

Kun je een voorbeeld uit de praktijk noemen?

“Recentelijk stonden we een werkgever bij. Een werknemer was namelijk niet eerlijk geweest. Een monteur deed alsof hij aan het werk was, terwijl uit de GPS van zijn bedrijfsbus bleek dat hij gewoon thuis zat. Toen onze klant dat ontdekte, hebben zij ons gebeld voor advies. Hierbij hebben we eerst besproken wat de wens van onze klant was, daarna zijn we gaan onderzoeken of dit juridisch mogelijk was. Vanuit daar konden wij gedegen advies geven over de verschillende opties en de gevolgen hiervan. Hierbij kun je denken aan een waarschuwing, schorsen of de zwaarste sanctie binnen het arbeidsrecht: een ontslag op staande voet.”

“Uiteindelijk is er voor de laatste optie gekozen. De werknemer was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Ook vond hij dat zijn privacy was geschonden, vanwege de inzage in de GPS-gegevens. Tijdens de zitting hebben we de rechter van onze standpunten kunnen overtuigen: onze klant kreeg gelijk en alle eisen van de werknemer werden afgewezen. Uiteindelijk is de zaak afgewikkeld met een regeling. We hebben onze klant ook geholpen bij de onderhandelingen en uiteindelijk een overeenkomst opgesteld waarin de formele afspraken goed werden vastgelegd.”

Wat typeert een samenwerking met Kneppelhout?

“Onze pragmatische en no-nonsense aanpak. We geven onze adviezen in concrete taal, waarbij de klant duidelijk weet wat er te doen of te wachten staat. Een klant wil horen wat wel en niet mogelijk is, en is (meestal) niet geïnteresseerd in welk wetsartikel iets is geregeld. Daar zijn wij immers voor. Wij zijn expert in de wet en vertalen dit naar bruikbare informatie voor onze klant. Daarnaast geven wij zoveel mogelijk proactief advies. Dit kan simpelweg het doorsturen van een wetswijziging zijn met een kort advies, maar wij organiseren ook geregeld kennissessies en webinars.”

Over Kneppelhout & team advocaten arbeidsrecht

Arbeidsrecht advocaten die net zo goed vanuit de business denken, als vanuit het wetboek. Dat is ons handelsmerk. Niet simpelweg de regels opsommen, maar het recht toepassen in uw context. Zodat we samen arbeidsrechtelijke problemen voorkomen en oplossen.

Multidisciplinair. Ook als uw vraagstuk een kennisbeding, bestuurdersaansprakelijkheid of internationale uitdaging betreft, behartigen wij uw belangen. Daarvoor werken wij samen met onze collega advocaten van ondernemingsrechtvastgoed- en omgevingsrecht, intellectueel eigendom, douane, sancties en exportcontrole en handel, industrie en logistiek. Zo klein als kan, zo groot als nodig is: als full-service kantoor hebben wij alle kennis in huis.

Lees meer over ons

Meer weten over arbeidsconflicten?

Wilt u meer informatie over conflicten op de werkvloer? Neem dan contact op met Rogier van Huussen, advocaat arbeidsrecht bij Kneppelhout en expert in arbeidsconflicten.

“Wij brengen zoveel mogelijk de ratio terug in situaties waarbij de emoties hoog op kunnen lopen. We brengen de situatie in kaart en geven advies over wat mogelijk en verstandig is.”

Rogier van Huussen

Rogier van Huussen
Advocaat

Telefoon   +31 (0) 10 400 51 81
Mobiel      +31 (0) 6 238 880 35
E-mail       rh@kneppelhout.nl