Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Ondernemingsrecht bij Fakton

Kneppelhout lawyers - Corporate law at Fakton

Ondernemingsrecht bij Fakton

Advisering bij het ontwikkelen van een nieuwe governance structuur en participatiemodel, opstellen van samenwerking- en aandeelhoudersovereenkomsten.

“Hoe zorgen we voor een besturings- en participatiemodel dat past bij de toekomstambitie van onze organisatie en onze mensen?” – Anne van Eldonk, CEO bij Fakton.

Een financieel interessant plaatje, voor elke partij in de ruimtelijke keten. Dat is waar Fakton al bijna 40 jaar voor zorgt. Als financieel strategisch dienstverlener vertaalt Fakton ruimtelijke ontwikkelingsprojecten naar een overtuigende business case afgestemd op de belangen van diverse stakeholders. Of het nu gaat om een gebouw, een gebied, een stad of een regio: met zo’n 80 mensen draagt Fakton bij aan de leefomgeving van de toekomst.

Fakton Consultancy, Fakton Valuation, Fakton Energy, Fakton Development en Fakton Executives: één ding is duidelijk, Fakton heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een speler van formaat. “Dat klopt, inmiddels bestaat de Holding uit vijf ondernemingen en twee deelnemingen”, vertelt Anne van Eldonk, CEO bij Fakton. “Onze groei was mede de aanleiding van de samenwerking met Kneppelhout, want onze governance structuur was niet meegegroeid en paste ook niet meer bij onze ambities.”

De uitdaging

“Hoe zorgen we voor een besturings- en participatiemodel dat past bij de toekomstambitie van onze organisatie en onze mensen?”

De ambitie was duidelijk: autonomie van de ondernemingen in verbondenheid met een sterke Holding. Daar hoort een autonoom bestuur bij die vanuit heldere kaders, rollen en mandaten kan sturen op zijn onderneming. Dat is anders dan voorheen, vertelt Anne: “Wij zijn een partnerorganisatie met vijf partner-aandeelhouders. In de oude situatie was iedereen verantwoordelijk voor ‘alles’. Als partner had je in principe net zoveel zeggenschap over een onderneming waar je zelf niet voor aan de lat stond als de partner die dagelijks aan het roer van die onderneming stond. De rol van bestuurder en aandeelhouder waren met elkaar verweven. Dat was verwarrend, want wie is waarvoor verantwoordelijk? Ons besturingsmodel was aan vernieuwing toe. We wilden rolduidelijkheid, naar onszelf en naar de markt.

Een andere wens was om onze high potentials duurzaam aan ons te binden. We wilden hen laten participeren in en mee laten bouwen aan de onderneming, zonder dat ze partners op holding niveau hoefden te zijn. Dat is best ingewikkeld, want hoe geef je dit vorm in het belang van de onderneming zonder de belangen van de holding uit het oog te verliezen?”

De dienstverlening

“Dankzij de nieuwe governance structuur is er meer slagkracht. Ook slagen we er beter in mensen voor een langere termijn aan ons te binden.”

“Kneppelhout heeft Fakton geholpen een nieuw besturings- en participatiemodel te ontwikkelen. We hebben ons daarbij goed laten adviseren, bijvoorbeeld over op welke manier je onderscheid maakt tussen een participant op ondernemingsniveau en op holdingsniveau? De advocaten van Kneppelhout hebben geholpen deze vraagstukken juridisch goed uit te werken en schriftelijk vast te leggen in de samenwerkingsovereenkomst, aandelenhoudersovereenkomst en koopovereenkomst.

De nieuwe governance structuur heeft Fakton veel gebracht. De sterke holding komt nu beter tot zijn recht en de autonomie van de ondernemingen is vergroot. De rolduidelijkheid brengt meer slagkracht teweeg. En we kunnen ons meer focussen op goede marktproposities, waarin 2 of 3 Fakton ondernemingen complementair samenwerken. Daarnaast slagen we er dankzij het participatiemodel beter in mensen aan ons te binden. Door ons te verdiepen in de belangen van nieuwe talenten en hen de mogelijkheid te geven om mee te doen, geven we onze samenwerkingen duurzaam vorm. En daar heeft ook de markt profijt van!”

De samenwerking

“Het klikte meteen, ik heb zelfs geen ander kantoor meer gebeld.”

Anne: “Ik weet nog precies dat ik Evert-Karel voor het eerst belde. Voor mijn gevoel met een onmogelijke vraag. Er moest snel gehandeld worden. Het klikte meteen, ik heb zelfs geen ander kantoor meer gebeld. Ik had meteen het gevoel een sparringpartner gevonden te hebben.

En er wérd ook snel gehandeld. Dat is overigens altijd zo, wat dat betreft lijkt het bijna of Evert-Karel de hele dag naast de telefoon zit, hij neemt altijd op. Dat geldt ook voor Job Bezemer, ik vroeg hem laatst last-minute een meeting bij te wonen en dan is hij er gewoon. Over juristen heerst een beeld dat ze niet flexibel zijn, maar dat is niet mijn ervaring met Kneppelhout. Op de inhoud zijn ze wel principieel. Maar nooit stug. Er wordt altijd in mogelijkheden gedacht. En wat ik erg belangrijk vind is de persoonlijke touch en de enorme rust die beide heren over zich hebben. Heel geruststellend, want meestal bel je toch een jurist bij ingewikkelde kwesties.”