Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

11 oktober 2022 | Seminar: Trade compliance in de internationale handel – export compliance in internationale supply chains en (on)eerlijke handelspraktijken in Nederland

Over het seminar

Steeds veranderende regelgeving, wereldwijde handelsconflicten, toenemende globalisering: bedrijven die in verschillende landen ondernemen, hebben te maken met veel uitdagingen. Exportcontroleregels en sanctiewetgeving bevatten complexe maatregelen en vereisen regelmatig acute aandacht (denk aan de sancties tegen Rusland). In 2021 is op nationaal niveau de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen in werking getreden. De Wet oneerlijke handelspraktijken gold al eerder. Afnemers en consumenten worden door deze wetgeving beschermd.

Tijdens dit seminar behandelen we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van:

 • Compliance in de internationale supply chain
 • Handelssancties en exportcontroles
 • (Eerste) ervaringen rond de Wet oneerlijke handelspraktijken en de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Na de plenaire opening wordt het seminar opgesplitst in twee break-out sessies, waarbij we binnen een specifiek thema meer de diepte in gaan. Nadat u zich heeft aangemeld vragen we in een later stadium naar welke break-out sessie uw voorkeur uitgaat.

Break-out 1 | Wet oneerlijke handelspraktijken en de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

De Wet oneerlijke handelspraktijken (OHP) is in werking getreden met ingang van 15 oktober 2008. Op 14 oktober 2021 is vanwege Richtlijn (EU) 2019/2161 die strekt tot het bieden van een betere consumentenbescherming, een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Dat wordt op dit moment nog behandeld, maar duidelijk is wel al dat de regels voor online informatie worden aangescherpt. Zo wordt het verboden om reviews online te zetten die niet daadwerkelijk komen van een klant die het product of de dienst heeft gekocht. Ook moet in zoekresultaten worden aangegeven of een bepaalde link een betaald zoekresultaat is of dat er is betaald voor een hogere ranking.

De Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen beschermt sinds 1 november 2021 leveranciers en producenten van landbouwproducten en levensmiddelen. In de Wet OHP staat welke oneerlijke handelspraktijken tussen deze leveranciers/producenten en de afnemer (bijvoorbeeld grootgrutters) verboden zijn. Ook staat erin welke praktijken alleen mogen als u dit vooraf samen heeft afgesproken.

Tijdens de break-out sessie bespreken onze experts de volgende onderwerpen:

 • Wat beogen de beide wetten specifiek te regelen (inclusief aanstaande aanpassing van de Wet oneerlijke handelspraktijken)?
 • Wat zijn de ervaringen tot nu toe in Nederland en elders in Europa?
 • Welke lessen zijn daaruit te trekken voor de praktijk?

Break-out 2 | Exportcontrole en sancties: omgaan met het nieuwe normaal

De gevolgen van de corona epidemie en de westerse sancties tegen de Russische economie raken alle lagen van de samenleving. Bedrijven worden meer dan ooit verantwoordelijk gehouden voor de uitvoering van exportcontroles.

Niet alleen passen bedrijven hun commerciële strategie aan, ook zijn ze genoodzaakt om forsere compliance programma’s in te voeren om zodoende te voldoen aan de internationale wet- en regelgeving. Als u strategische goederen importeert of exporteert maakt het namelijk niet uit of u exporteur, vervoerder, expediteur of rederij bent. U heeft altijd een eigen verantwoordelijkheid voor het hebben van de juiste uitvoer- of doorvoervergunning.

Tijdens deze break-out sessie bespreken onze juridische experts een drietal vraagstukken:

 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot internationale exportcontrole en sanctiewetgeving?
 • Hoe gaat u om met de Westerse sancties die worden opgelegd tegen de Russische economie?
 • Hoe weet u dat uw complianceprogramma’s ervoor zorgen dat u voldoet aan de internationale wet- en regelgeving?

Aanmelden

Het seminar vindt plaats op dinsdag 11 oktober om 14.00 uur en duurt in totaal 2,5 uur. We organiseren het bij Lommerrijk, een unieke locatie aan de Bergse Plas in Rotterdam. Het seminar is met name bedoeld voor:

 • Management (C-level)
 • Legal en Compliance

Deelname is gratis. Interesse om het seminar bij te wonen? Meld u zich dan aan via onderstaand formulier. U ontvangt direct een bevestiging van uw aanmelding.