Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

8 november 2023 | Roundtable – De impact van ESG-regelgeving op bestuurders, commissarissen en aandeelhouders

Over de roundtable

ESG staat voor Environmental, Social en Governance en verwijst naar de drie centrale factoren die worden gebruikt om de lange termijn duurzaamheid van een organisatie te meten.

Bij het maken van duurzaamheidsbeleid stelt een organisatie milieu-, sociale en bestuurscriteria vast voor de activiteiten van haar onderneming die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu. Dit soort doelen heeft bijvoorbeeld met betrekking op het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, het verminderen van CO2-uitstoot en stimuleren van diversiteit op de werkvloer. Een goed onderbouwde ESG- of duurzaamheidsstrategie levert bedrijven in toenemende mate voordeel op. Het maakt de organisatie aantrekkelijker voor investeringen en vergroot de kans op het verkrijgen van een financiering. Daarnaast heeft het een positieve invloed op de interne bedrijfscultuur, wat weer bijdraagt aan het behouden en aantrekken van personeel.  

De afgelopen jaren is ESG steeds belangrijker geworden en dit komt ook terug in nieuwe wet- en regelgeving. Tijdens de ontbijtsessie brengen wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van de Corporate Sustainability Reporting Directive, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive en relevante jurisprudentie. Verder zullen onder andere de volgende vraagstukken aan bod komen:

  • Waarom is het belangrijk om ESG onderdeel te maken van de strategie van uw organisatie?
  • Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie voldoet aan ESG-wet- en regelgeving?
  • Wat zijn de voordelen van een duurzaamheidsbeleid?
  • Bij wie ligt de verantwoordelijkheid tot verduurzaming van een organisatie: bij het bestuur of bij de aandeelhouders?
  • Wat betekent ESG op bestuursniveau? Wat zijn mogelijke risico’s voor het bestuur?

Daarnaast kunt u deze ochtend uiteraard uw vragen stellen aan onze advocaten ondernemingsrecht.

Aanmelden

De ontbijtsessie vindt plaats op woensdag 8 november om 8.00 uur bij ons op kantoor in de Willemswerf te Rotterdam. Naar verwachting zal de ontbijtsessie ongeveer twee uur duren. Uiteraard zorgen wij voor een heerlijk ontbijt.

Interesse om de sessie bij te wonen? Meld u aan via onderstaand formulier. U ontvangt meteen een bevestiging van uw aanmelding.