Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Nieuwe minister – nieuwe wind door het stikstofdossier?

Het vorige kabinet bepaalde al dat er een fonds van € 25 miljard ter beschikking komt om de gekozen en opgelegde doelstellingen op het gebied van natuur, stikstof, water en klimaat te halen. Met name in de landbouw en het landelijk gebied moet daarvoor een transitie plaatsvinden, aldus het kabinet.

Het nieuwe kabinet kreeg in de persoon van minister Van der Wal, een minister voor Natuur en Stikstof. In een brief van 1april 2022 (DGS/22055867) aan de Tweede Kamer slaat zij de nadere piketpalen voor het natuur- en stikstofbeleid voor de eerstvolgende jaren. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij enkele aspecten uit deze brief. Vooraf moet meteen al worden opgemerkt dat de pot van € 25 miljard inmiddels is geslonken tot €24,3 miljard. Het kabinet heeft op 20mei 2022 (noodgedwongen) besloten € 660 miljoen aan andere doelen te besteden (Voorjaarsnota 2022, Tweede Kamer, vergaderjaar 2021- 2022, 36 120, nr. 1, p. 16).

Lees via onderstaande button het volledige artikel dat Gert-Jan de Jager, advocaat Vastgoed- en Omgevingsrecht, schreef voor ‘LTB’.

Lees het artikel

 

Meer informatie

Heeft u vragen n.a.v. dit artikel? Neem dan contact op met advocaat Gert-Jan de Jager (gj@kneppelhout.nl), advocaat Vastgoed- en Omgevingsrecht .

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme