Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Ecologische effecten en gewasbeschermingsmiddelen rond Natura 2000-gebieden

Uitspraken van rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) over natuurbescherming kunnen tegenwoordig rekenen op veel aandacht. Zo ook de uitspraak van de rechtbank Noord- Nederland van 18 juni 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:2483. In deze bijdrage wordt de uitspraak beschreven en wordt gekeken naar de betekenis voor de praktijk van de toets die deze rechtbank aanlegt.

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe (het college) weigert handhavend op te treden naar aanleiding van een verzoek van Milieudefensie tegen een lelieteler in het Drentse Westerveld. Deze lelieteler past sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw drainage en gewasbeschermingsmiddelen toe op een steeds groter wordend bedrijfsareaal (van 1 ha naar 100 ha), gelegen in de directe omgeving van het Natura 2000-gebied Holtingerveld (het Natura 2000-gebied).

Lees via onderstaande button het volledige artikel dat Gert-Jan de Jager, advocaat Vastgoed- en Omgevingsrecht, schreef voor ‘LTB’.

Lees het artikel

 

Meer informatie

Heeft u vragen n.a.v. dit artikel? Neem dan contact op met advocaat Gert-Jan de Jager (gj@kneppelhout.nl), advocaat Vastgoed- en Omgevingsrecht .

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme