Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

26 september 2024 | Seminar – Een succesvolle onderneming: de belangrijke rol van compliance en integriteit

Over het seminar

Compliance en integriteit zijn van essentieel belang voor een succesvolle bedrijfsvoering. Compliance en integriteit zien op het naleven van wet- en regelgeving en het hebben van duidelijke interne beleidslijnen en ethische richtlijnen. Door een goede compliance en focus op integriteit is een onderneming het beste in staat om juridische risico’s te minimaliseren, reputatieschade te voorkomen en vertrouwen op te bouwen bij diverse stakeholders.

Op 26 september 2024 organiseren wij het seminar ‘Een succesvolle onderneming: de belangrijke rol van compliance en integriteit’. Als advocatenkantoor helpen wij organisaties bij het begrijpen van de regels en het implementeren van compliance oplossingen op alle niveaus van hun bedrijfsvoering. Compliance is aan de orde bij verschillende rechtsgebieden, vandaar dat onze secties Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht en Handel, Industrie en Logistiek (HIL) tijdens dit seminar hun krachten bundelen en u meenemen in de laatste trends, ontwikkelingen en best practices op het gebied van compliance en integriteit. Dit doen ze aan de hand van een drietal onderwerpen.

  • Compliance op de werkvloer: ziekteverzuim en gelijke beloning
  • Trade compliance: import- en exportbeperkingen en sancties
  • Corporate compliance en corporate governance: ligt bestuurdersaansprakelijkheid op de loer bij niet-naleving?

Dit jaar vieren we het 45-jarig bestaan van ons kantoor, daarom pakken we het seminar nog groter aan. Zo organiseren we het evenement in de Euromast Rotterdam, bieden we u de mogelijkheid om in de Euroscoop de skyline van Rotterdam te aanschouwen en is de volledige verzorging van hoog niveau.

Compliance op de werkvloer: ziekteverzuim en gelijke beloning

We bespreken op welke wijze u privacybescherming en een gezonde werkomgeving in evenwicht kunt houden. Aan de hand van een aantal best practices geven we antwoord op de vraag hoe ver u als werkgever mag gaan bij het controleren van een zieke werknemer. Daarnaast komt het nieuwe wetsvoorstel over gelijke beloningen aan bod, waarbij we u meenemen in de relevante wet- en regelgeving rond gendergelijkheid en beloningsdiscriminatie.

Trade compliance: import- en exportbeperkingen en sancties

We gaan dieper in op de almaar toenemende Europese regelgeving voor de im- en export van goederen naar en vanuit de Europese Unie. Zo bespreken we onder meer de nieuwe EU-ontbossingsverordening die tracht te voorkomen dat producten of grondstoffen op de Europese markt worden gebracht uit ontboste gebieden en gaan we in op nieuwe regelgeving voor de export van productieapparatuur voor de semiconductor industrie. We bespreken de implicaties van dergelijke regelgeving voor de internationale handel en hoe uw organisatie hieraan kan voldoen. Tot slot richten we ons op internationale sancties. Vooral de beperkende maatregelen die zijn opgelegd tegen Rusland komen aan bod. We geven u een laatste stand van zaken en geven u inzicht in waarom handhaving van deze sancties belangrijk is om integriteit te waarborgen en reputatieschade te voorkomen.

Corporate compliance en corporate governance: ligt bestuurdersaansprakelijkheid op de loer bij niet-naleving?

Het niet voldoen aan corporate compliance-verplichtingen of goed bestuur brengt risico’s met zich mee. Het vennootschappelijk belang staat bij een onderneming voorop. Maar bij besluitvorming moet een onderneming niet alleen rekening houden met het eigen belang. Steeds meer gaat het om een grotere kring van partijen van wie de belangen in het besluitvormingsproces moeten worden meegewogen en die dat ook eisen. Daarom gaan we in op de vraag ‘In hoeverre zijn bestuurders, commissarissen en aandeelhouders aansprakelijk voor de activiteiten en besluiten van de organisatie?’.

Aanmelden

Het seminar vindt plaats op donderdag 26 september om 14.30 uur en duurt in totaal 2,5 uur. We organiseren het in de Euromast in Rotterdam. Deelname is gratis. Het seminar is met name bedoeld voor:

  • Management, directie en DGA’s
  • HR
  • Bedrijfsjuristen

Interesse om het seminar bij te wonen? Meld u zich dan aan via onderstaand formulier. U ontvangt direct een bevestiging van uw aanmelding.