Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

8 juni 2022 | Roundtable: Hoe zorgt u voor een goede besluitvorming binnen uw onderneming?

Over de roundtable

Iedere onderneming heeft te maken met verschillende betrokkenen, zowel intern als extern. Van belang is dat besluiten binnen de onderneming op de juiste wijze worden genomen en voldaan wordt aan de wettelijke vereisten. Maar hoe zorgt u er als bestuurder of aandeelhouder voor dat dit in de praktijk ook gebeurt? En bovenal: wat kunt u doen wanneer dit niet gebeurt? Het antwoord hierop is het optimaliseren van de besluitvorming binnen de onderneming. Goed bestuur en toezicht is namelijk essentieel voor een efficiënte en effectieve realisatie van de doelstellingen.

Door een goede, transparante en verantwoorde organisatie binnen uw onderneming en het regelmatig toetsen daarvan zorgt u voor een slagvaardig, gezond bedrijf. Én voorkomt u geschillen tussen of met bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en/of andere belanghebbenden.

Tijdens de roundtable lichten we toe wat er komt kijken bij goede besluitvorming, en bespreken we een drietal vraagstukken:

  • Hoe kan de besluitvorming van het bestuur en in de algemene vergadering worden geoptimaliseerd en wat zijn de risico’s als dat niet volgens de regels gebeurt?
  • Hoe dienen individuele aandeelhouders zich te gedragen bij de besluitvorming van de algemene vergadering?
  • Welke acties kunt u als bestuurder of aandeelhouder ondernemen wanneer besluiten niet worden genomen zoals zou moeten?

Daarnaast bieden we u uiteraard de mogelijkheid om andere vraagstukken voor te leggen aan onze advocaten Ondernemingsrecht.

Aanmelden

De roundtable vindt plaats op woensdag 8 juni om 16.00 uur en duurt in totaal 1,5 uur, met aansluitend de mogelijkheid om te netwerken. We organiseren de roundtable bij ons op kantoor in de Willemswerf in Rotterdam. De roundtable is met name bedoeld voor:

  • Bestuurders en aandeelhouders;
  • Management.

Interesse om de roundtable bij te wonen? Meld u zich dan aan via onderstaand formulier. U ontvangt meteen een bevestiging van uw aanmelding. We hebben plek voor 12 deelnemers. Vanwege de beperkte beschikbaarheid ontvangen wij maximaal twee deelnemers per bedrijf.